Spring naar de content

Buikgevoelens: Mirjam Sterk zet zwangerschap in voor seksuele zelfbeschikkingsclub

Ze is de dochter van een dominee uit Veenendaal, studeerde theologie in Utrecht en is preekbevoegd in de Protestantse Kerk in Nederland. Maar vandaag staat Tweede Kamerlid Mirjam Sterk (CDA) in De Telegraaf: met een blote, zwangere buik, voorzien van roze bodypaint. Een beetje vreemd? Het is nog aanzienlijk vreemder dan u denkt.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Roelof Bouwman

De foto van Sterk prijkt op [[popup file=”2010-05/afbeelding_35.png” description=”voorpagina” align=”inline” ]] van de door het CDA vervaardigde verkiezingskrant die vandaag als bijlage bij De Telegraaf verschijnt. Sterk, zo schrijft de krant, liet zich bodypainten voor ‘het goede doel’, te weten de ‘Moedernachtcampagne’ van Mybody. Dat is een door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesubsidieerde club die zich in ontwikkelingslanden inzet voor seksuele zelfbeschikking van vrouwen en zich in dat kader onder meer beijvert voor het recht op ‘een legale abortus die op een veilige manier wordt uitgevoerd’.

Dat streven loopt niet echt parallel met het abortusstandpunt van het CDA. Want zoals bekend is de partij van Sterk van huis uit sterk gekant tegen het recht op zwangerschapsafbreking. Dat het CDA in 1980 toch akkoord ging met een wetsvoorstel waarin abortus onder strikte voorwaarden werd toegestaan, was alleen omdat er anders wetgeving dreigde te worden ingevoerd waarbij de vrouw in alle gevallen het alleenrecht zou krijgen om een zwangerschap te laten beëindigen. Ook het huidige verkiezingsprogramma van het CDA spreekt op dit punt duidelijke taal: ‘Zwangerschapsafbreking dient beperkt te blijven tot echte noodsituaties. (-) Het CDA houdt vast aan de wettelijke bedenktijd en pleit voor onafhankelijke voorlichting over alternatieven (adoptie) en (psychische) gevolgen.’

Minstens zo opmerkelijk: de rage om je eigen buik in te zetten voor politieke doeleinden, begon in de vroege jaren zeventig – niet bij christendemocratische domineesdochters, maar bij demonstrerende feministes die de omgeving van hun navel voorzagen van de pro-abortus-leus ‘Baas in eigen buik’.

Onderwerpen