Spring naar de content

Hitler en zijn dubbelgangers

Een nooit helemaal opgehelderd mysterie rondom Adolf Hitler is of hij gebruik maakte van dubbelgangers. De Britse National Archives gaven vorige maand 151 pagina’s over het dagelijks leven van Adolf Hitler vrij. Uit het verhoor van [[popup file=”2010-11/obernigg.jpg” description=”SS-Schutze Obernigg” align=”inline” ]] blijkt dat er op Hitlers buiten op de Obersalzberg tenminste twee rondliepen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

De Amerikaanse atlete Anne Vrana O’Brien beschreef al in de Olympian Oral Histories in 1987 dat zij tijdens de Spelen in 1936 in Berlijn meende dat zijn profiel in die dagen ‘soms verschilde’. Toen de Russen Berlijn innamen vonden zij het lijk van Gustav Weler in de tuin van de Rijkskanselarij. Het levenloze lichaam vertoonde een grote gelijkenis met Hitler.

Obernigg beschrijft dat hij op de Obersalzberg [[popup file=”2010-11/doppel.jpg” description=”twee Doppel heeft gezien” align=”inline” ]]. Een onbekende ambtenaar omschreven als een ‘exact double of Hitler and was frequently saluted by the guards’. En Werkmeister Brillmeyer, een automonteur in dienst van de SS die opvallend veel op Hitler leek. Alleen: “He wears his hair back.” Nieuwe informatie die nog nooit in de uitgebreide literatuur over Hitler vermeld is.

Lees deze week in HP/De Tijd meer over het dagelijks leven van Adolf Hitler en zijn gevolg, waaronder de neef van prins Claus en een goede vriend van prins Bernhard.