Spring naar de content

Watersnood 2.0

De allergrootste ramp die ons land kan treffen is een doorbraak van de dijken rond de Randstad. Die kans is klein. Maar áls het gebeurt, staan overheid en hulpverleners vrijwel machteloos. Een landelijk plan ontbreekt. Hoe kan dat? ‘We hebben het hier over iets enorms.’

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Mark Traa

Vanuit de hoogste kringen zijn we inmiddels al drie keer gewaarschuwd.
De eerste keer was op 27 november 2007, toen kroonprins Willem-Alexander in Zeist een zaal met klimaat-onderzoekers toesprak. Hij had het over overstromingen, en dat we stevige dijken bouwen waar we trots op mogen zijn. Maar, zo waarschuwde de prins, over de gevólgen van een eventuele dijkdoorbraak hebben we het veel minder. “U heeft allemaal nog de beelden op het netvlies van de moeizame evacuatie vóór de orkaan Katrina. Ik moet er niet aan denken wat er bij ons zou gebeuren als Dijkring 14, zeg maar de Randstad met zo’n viereneenhalf tot vijf miljoen inwoners, dreigt te bezwijken.”

De tweede keer was vijf maanden later, toen de prins in het Amsterdamse stadhuis sprak over waterbeheer. Hij zei: “Een doorbraak in Dijkring 14 zou vandaag de dag een schade kunnen aanrichten van maar liefst 37 miljard euro.”
En de derde keer was vorig jaar mei, toen de prins de jaarvergadering van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toesprak. “Ook hier in Haarlem, liggend in Dijkring 14 met een overstromingskans van één op de tienduizend jaar, kan het nog steeds gebeuren dat u geen droge voeten houdt. En met een lead time van acht tot tien uur is het uitgesloten dat alle viereneenhalf miljoen inwoners van die dijkring op ordentelijke wijze geëvacueerd kunnen worden.”

Juist. Dijkring 14. Waar heeft de kroonprins het over?
Dijkring 14 is de aaneengesloten ring van dijken, duinen en sluizen die de Randstad moet beschermen tegen het wassende water vanuit de Noordzee, vanuit de Nieuwe Waterweg en vanuit de grote rivieren. Dijkring 14 (de grootste van de in totaal 57 in Nederland) loopt ruwweg langs de kust van IJmuiden tot Hoek van Holland en vervolgens via Rotterdam, langs Utrecht, naar Amsterdam. Je hoeft geen ster in aardrijkskunde te zijn om te weten dat het om het dichtstbevolkte stuk Nederland gaat.

Lees het gehele artikel in de HP/De Tijd van deze week.