Spring naar de content

Adri Duivesteijn: Pvda-Statenleden zijn net PVV’ers

Rancuneuze ingezonden brievenschrijvers zijn de beste. PvdA-routinier Adri Duivesteijn schrijft – niet geheel onterecht – de kift van zich af in de Volkskrant vandaag. Want niet híj maar de op een onverkiesbare plek geplaatste Janny Vlietstra wordt vandaag geïnstalleerd als PvdA-senator. De noordelijke provincies kozen voor iemand uit eigen kring. Duivesteijn vraagt zich af of het een actie is van partijbaronnen. Ook al vindt hij de Noordelijke Statenleden wel wat van PVV’ers weghebben. “Of komt het voort uit de gedachte ‘Eigen Eerste Kamerleden Eerst’, wat toch een beetje de geur heeft van de onderbuikgevoelens waar de PVV zo nadrukkelijk op inspeelt?”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

Procedureel is er niets aan de hand: volgens de Kieswet mogen Statenleden – mits met een rood potlood – een voorkeursstem uitbrengen. Echter: op het congres waar de kieslijst werd vastgesteld stond Duivesteijn toch écht boven Vlietstra. Volgens de getergde sociaal-democraat hebben de PvdA-Statenleden ‘samenspannend in hun achterkamertjes’ de zorgvuldige selectieprocedure doorkruist.

“Het gaat hier om interne democratische spelregels, om weloverwogen besluiten en zorgvuldig gemaakte afspraken.” Om daar aan toe te voegen: “De PvdA zou niet mogen functioneren in verschillende werkelijkheden, met onwaarachtige uitkomsten.”

“Inderdaad, de PvdA moet niet draaien,” roept iemand hier in de straat.

PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen had het kunnen weten: een PvdA’er die zijn beloofde baantje aan zich voorbij ziet gaan, slaat terug. “Het zou een erekwestie moeten zijn om te onderzoeken welke motieven achter deze gedragingen van afdelingen, fracties en individuele partijgenoten schuilgaan.” De ontketende Duivesteijn vindt u hier. “Waarom zit ik eigenlijk niet in de Eerste Kamer?”