Spring naar de content

PvdD: ‘Veehouderij mogelijk EHEC-verspreider’

Patiënten die besmet zijn met de EHEC-bacterie zijn moeilijk te behandelen. De symptomen kunnen worden bestreden, maar de verwekker, de bacterie zelf, tot nu toe niet, mogelijk omdat de bacterie resistent is voor de meeste antibiotica. En of de komkommer of de taugé nou de boosdoener is, interessanter is de vraag hoe die resistente bacterie op het voedsel is gekomen. Volgens Partij voor de Dieren-Kamerlid Esther Ouwehand zou mest weleens de boosdoener kunnen zijn.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Denkt u dat er een relatie is tussen de problemen rond de EHEC-bacterie en de dierhouderij?
Esther Ouwehand: “Het onderzoek loopt en dat wachten we af. De EHEC-bacterie komt veel voor in darmen van runderen en groenten bevatten van zichzelf deze bacterie niet. Er zijn aanwijzingen dat dit gebeurt via de mest uit de veehouderij. Een probleem is de resistentie van de bacteriën tegen de antibiotica die veel in de intensieve veehouderij worden gebruikt. Deze resistente bacteriën komen via de mest in de akkerbouw of in het oppervlaktewater.”

Dieren die veel antibiotica krijgen, die dragen die bacteriën dan toch niet meer?
“Nee dat is een denkfout. De dieren krijgen antibiotica om andere redenen, vaak zelfs preventief. Dieren in de intensieve veehouderij zijn per definitie zwak en vatbaar voor ziektes, omdat ze abnormaal zijn doorgefokt en in grote hoeveelheden dicht op elkaar worden gepropt. In plaats van gezonde dieren te fokken en een gezonde huisvesting te bieden, wordt er antibiotica gebruikt. Daar worden de bacteriën die deze dieren bij zich dragen resistent voor en dat kan weer overslaan op mensen. Gevolg is dat bij steeds meer mensen de antibiotica die ze nodig hebben om een ziekte te bestrijden, niet meer werken.”

Komt de EHEC-problematiek jullie goed uit om nogmaals tegen antibioticagebruik te ageren?
“Nee, de situatie is heel treurig. Veel andere Kamerleden hebben het debat over de gevaren van het antibioticagebruik in de veehouderij vaak tegengehouden. De minister zegt hiermee bezig te zijn, maar er gebeurt niets. Wetenschappers en artsen waarschuwen ook voor ESBL’s (stoffen die de antibiotica onwerkzaam maken, red.). In dit geval hangt dier- en mensgezondheid samen.”

Hoe zit dat dan met biologische mest?
“Als het goed is, is biologische mest antibioticavrij.”

Hoe kan het dan dat er resistente EHEC-bacteriën zijn aangetroffen, ook op biologisch voedsel?
“Ook de biologische veehouderij is besmet. Dat kan komen door kruisbestuiving, bijvoorbeeld biologische kippen die in kooien worden vervoerd waar ook niet-biologische kippen in zijn vervoerd. Het antibioticagebruik moet totaal anders georganiseerd worden, maar een steriel plan is ook niet de oplossing voor de biologische veehouderij. Bacteriën hebben ook hun functies. Kinderen moeten ook buiten spelen om minder snel ziek te worden.”