Spring naar de content

Druk op Mariko Peters neemt toe

De positie van GroenLinks-Kamerlid wankelt nu steeds meer opiniemakers aandringen op haar vertrek.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Niek Stolker

Oud-minister Ben Bot, Peters’ baas ten tijde van haar dan nog geheime relatie met Robert Kluijver, oordeelde gisteren al hard in de Volkskrant: “Als ik het toen geweten had, zou ik haar op het matje hebben geroepen: dit kan helemaal niet. Toen het Prins Claus Fonds haar vroeg om een advies, was het correct en beter geweest als ze onmiddellijk had gezegd: dat moet u mij niet vragen, want ik heb een relatie met die man.”

Politiek commentator Eric Vrijsen ging er een paar uur later in Elsevier nog eens dubbel en dwars overheen. “GroenLinks steekt in Den Haag dikwijls het morele vingertje op. Dat mag. Dat is de rol van deze partij en het vormt een nuttige bijdrage aan vrijwel elk debat. Maar daarbij hoort dat GroenLinksers zelf van onbesproken gedrag zijn. Anders maken ze zich belachelijk. Misschien duiken in deze kwestie nog nieuwe feiten op. Maar met de kennis van nu kan Peters beter de eer aan zichzelf houden. Partijleider Sap gaf gisteren een verklaring uit waarin ze haar steun uitsprak, zij het voorlopig. Van eerdere affaires leerde GroenLinks dat je een in opspraak geraakt fractielid niet al te lang de hand boven het hoofd moet houden.”

Ook Jaap ten Wolde van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) meent dat Mariko Peters de integriteitsregels aan haar laars lapt. “Het is een misvatting te zeggen dat je dus integer bent geweest. Het niet vermijden van de schijn van belangenverstrengeling rekenen we ook tot de integriteitschendingen en dan treft Peters een verwijt.”

Paul Jansen, chef parlementaire redactie van De Telegraaf, mocht gisteren aanschuiven bij radioprogramma Villa VPRO. “GroenLinks is de partij die altijd klaarstaat met het vingertje,” zei hij daar. “Als een van je eigen politici in het beklaagdenbankje terechtkomt, kun je niet meer wegkomen met: Ik heb integer gehandeld. (..) Haar positie is onhoudbaar.”

Zijn krant dringt vandaag in een commentaar onder de titel ‘GroenFlinks’ aan op een vertrek van Peters. “Hoewel een en ander nog in onderzoek is en het Kamerlid recht heeft op wederhoor, staat wel al vast dat haar verdere politiek functioneren bijna onmogelijk is. Daarin heeft de voormalige GroenLinks-leider Halsema, die eerder een toespeling maakte dat een Kamerlid in opspraak beter kan opstappen, helemaal gelijk. (…) Dat geldt dus ook voor deze naïeve politica. Want er kan met recht worden getwijfeld aan haar vermogen tot een juiste beoordeling in uitzonderlkijke situaties. Peters bracht niet alleen zichzelf in een kwetsbare positie, zoals blijkt uit de nu bekende feiten, maar ook haar werkgever het ministerie van Buitenblandse Zaken en nu haar partij. [[popup file=”2011-08/groenflinks.jpg” description=”Dan is de conclusie vrij simpel: opstappen.” alt=” ” align=”inline” ]]”

Ook Volkskrant-commentator Raoul du Pré lijkt met de dag bozer te worden. Op de opiniepagina’s noemt hij Mariko Peters vandaag achtereenvolgens ‘niet zo slim’, ‘dom’ en ‘onhandig’. Hij maakt zich ook druk over de houding van GroenLinks. “Peters en haar partij hadden wellicht de druk van de ketel kunnen halen met een ruiterlijke erkenning dat Peters in de fout ging. In plaats daarvan wekt GroenLinks de indruk de ogen te willen sluiten. Niet Peters heeft volgens de partijtop wat uit te leggen, maar de klokkenluiders die ‘haar privacy hebben geschaad’. Die reactie is nauwelijks serieus te nemen.” Dan, met de stoom uit de oren: “GroenLinks heeft meer uit te leggen dan ze nu doet. Met de weigering om kritisch naar zichzelf te kijken, bewijst de partij zichzelf geen dienst.”

Is nu echt íedereen alleen maar negatief over de politica met het grote hart? Nee. In Nieuwe Revu neemt presentator Maxim Hartman het deze week voor haar op. Hoewel… “Ze heeft vrij grote oorlellen, buitenproportioneel groot eigenlijk. Leuke appelwangen als ze lacht, maar ik weet niet hoe dit is als ze niet lacht. Ze moet wel subtiel lachen, anders wordt ze een karikatuur van zichzelf. Ik zou het er niet op kunnen. Nou ja, ik kán het wel op haar, maar zou het niet willen.”

Onderwerpen