Spring naar de content

Raad voor de Journalistiek: privacy Mariko Peters niet geschaad

De Raad voor de Journalistiek heeft uitspraak gedaan in ons conflict met GroenLinks Tweede Kamerlid Mariko Peters en zowel ons een paar keer gelijk gegeven als de familie Peters. We zijn een beetje verbijsterd, een beetje geven we de Raad gelijk en erg blij zijn we dat wij op belangrijke punten in het gelijk zijn gesteld.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Frank Poorthuis

De raad vindt dat wij niet onomstotelijk hebben bewezen dat Tweede Kamerlid Mariko Peters en haar man Robert Kluijver zich schuldig hebben gemaakt aan kinderontvoering. Dat is, ik zeg het maar simpel, ongelooflijk. [[popup file=”2011-10/mail-1.jpg” description=”Hier ziet u de mail” alt=” ” align=”inline” ]] die wij hadden van het ministerie van justitie aan de ex van de heer Kluijver, toen die zijn kinderen niet terugbracht na een vakantie in Nederland. Dat was de basis van verder onderzoek dat wij hebben gedaan bij andere juristen en nog eens het ministerie. Ik zou zeggen: lees die en vraag u af wat u zelf geschreven zou hebben.

Nu is het tijd voor een klein mea culpa. De raad vindt namelijk verder dat wij de heer Kluijver ook hadden moeten spreken over de kwestie van zijn echtscheiding. Ons verweer was dat we feitelijk alleen Mariko Peters op de korrel hadden (we hadden Kluijvers naam, die van zijn kinderen etc. ook buiten het stuk gehouden.) Bij nader inzien ga ik de raad gelijk geven. Ja, het was wijzer geweest als we Kluijver ook hadden gesproken, ook al stond die achter de computer toen Mariko Peters haar minieme weerwoord optikte.

En dan mevrouw Peters zelf tenslotte. Ik ben heel blij dat de Raad al haar klachten over inbreuk op haar privacy, over het feit dat ze geen mogelijkheid tot weerwoord heeft gehad etc, van tafel heeft geveegd. Wij hebben bij het toepassen van wederhoor aan Peters geen grenzen overschreden, constateert de Raad. Ze heeft voldoende tijd gehad om te reageren en ook niet laten weten dat ze meer tijd nodig had. Dat ze heeft volstaan met een summiere reactie en de impact van het artikel wellicht niet goed overzien heeft, dat dient volledig voor haar eigen rekening te komen, zegt de Raad. Ze is politica, had gezien haar positie en ervaring voldoende tijd om te reageren. De privacy van Peters is in dit geval niet disproportioneel geschaad, zegt de Raad. Bravo.

Onderwerpen