Spring naar de content

Hoog tijd voor een Europees Strafhof voor Economische Delicten

De Europese Unie heeft zeven zogenoemde ‘instellingen’ en zelfs veel middelbare scholieren weten tegenwoordig welke dat zijn: het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Europese Rekenkamer. Kan er daar nog eentje bij? Sinds de Europese schuldencrisis is daar alle reden voor – en anders wel sinds de vannacht afgesloten eurotop.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Roelof Bouwman

Op die top is onder meer besloten dat de banken de helft van de schulden van de Griekse overheid zullen kwijtschelden. We hebben het hier over een bedrag van 100 miljard euro. Ook is afgesproken dat het noodfonds EFSF wordt vergroot tot 1000 miljard euro, een verviervoudiging van het huidige bedrag.

Waarom deze ongekende geldsmijterij nodig is? Iedereen kent het antwoord: omdat de regeringen van Griekenland – en in iets minder mate Italië, Spanje en Portugal – een potje hebben gemaakt van de eigen overheidsfinanciën. De Europese burger gaat daar nu voor opdraaien – en niet een klein beetje, maar op een schaal die in de geschiedenis van de mensheid niet eerder is vertoond.

Precies om die reden moet er zo’n achtste Europese instelling komen: het Europees Strafhof voor Economische Delicten (ESED). Dit hof dient de bevoegheid te krijgen om ministers van EU-lidstaten te vervolgen die zich schuldig hebben gemaakt aan financieel wanbeheer. Henk de Haan, het voormalige CDA-Kamerlid dat dit jaar met terugwerkende kracht een held werd omdat hij op 31 mei 2000 een motie indiende waarin de regering werd gevraagd niet in te stemmen met het Griekse lidmaatschap van de eurozone, gaat gevraagd worden om de eerste voorzitter van het ESED te worden. De vestigingsplaats van het hof wordt – uiteraard – Génève. Want Zwitserland (geen lid van de EU, geen lid van de NATO en toch heerst er zelden oorlog of hongersnood) beginnen we een steeds voorbeeldiger land te vinden.

Onderwerpen