Spring naar de content

GroenLinks worstelt met boerkaverbod

De Groningse GroenLinks-wethouder voor Financiën, Karin Dekker, wil dat alle vrouwen terstond een boerka aanschaffen en dragen om te protesteren tegen het verbod op gelaatsbedekkende kleding. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent steunt haar. Tofik Dibi houdt er een andere mening op na.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

GroenLinks worstelt met de boerka, zoveel is duidelijk. In 2009 al noemde Tofik Dibi het gewaad een ‘lopende gevangenis‘. Eén van de eisen om in te stemmen met de politiemissie in Kunduz was het onderwijs in vrouwenrechten. En nu roept wethouder Karin Dekker vrouwen dus op om en masse die lopende gevangenis binnen te stappen.

Niet tot veel genoegen van Tofik Dibi:

Ineke van Gent juicht het initiatief van Dekker juist toe met een stevig “Goed zo“. Maar Van Gent zit morgen tijdens de fractievergadering ook weer aan tafel met Dibi, dus enige nuance is op zijn plaats: “Ik ben persoonlijk heel erg tegen de boerka en varianten daarop. Een verbod vind ik niet de juiste weg om er vanaf te komen. Emancipatie wel.” U begrijpt, de boerka houdt de gemoederen flink bezig bij GroenLinks.

Genoeg over dat vermaledijde Twitter, hoe moet het nu verder met dat boerkaverbod? Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) is in ieder geval erg in haar nopjes met het verbod: gelaatsbedekkende kleding brengt de openbare orde in gevaar. 

Ondertussen legt het kabinet met de regel wel een uitspraak van de Raad van State naast zich neer. De raad vindt dat het verbod in strijd is met de vrijheid van godsdienst en in strijd met de geldende normen om niet te discrimineren. Ook vraagt het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet zich af of een boerkaverbod niet een te zwaar middel is.

Eerst zullen de beide Kamers zich nog moeten uitspreken over het verbod. Naar verwachting zal dat in de Nationale Vergaderzaal niet tot problemen leiden, de chambre de reflection is een ander verhaal. Met name het aspect van vrijheid van godsdienst zou bij het christen-democratische smaldeel vraagtekens kunnen oproepen.