Spring naar de content

Job stopt

MET UPDATE – Job Cohen stapt op als fractievoorzitter van de PvdA en als politiek leider. Het is een kroniek van een aangekondigde politieke dood. In de zomer van 2011 bleek al dat het rommelde rondom Cohen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bas Paternotte

Welke kant moest het op met de partij? Verscheidene politici spraken zich uit in HP/De Tijd, maar deden dat geen van allen on the record en dus overwegend anoniem. Niemand wilde kennelijk een putsch op z’n geweten hebben of stemming maken, koud vier weken voor het zomerreces. Bovendien vond iedereen Job Cohen een aardige, beminnelijke man die het misschien toch ooit nog in de vingers zou krijgen. Maar de kritiek bleef komen. Voorlopig hoogtepunt was het mes in de rug van scheidend partijvoorzitter Lilianne Ploumen. In oktober zei zij dat Cohen niet zichtbaar genoeg was en dat het nog maar de vraag was of hij de volgende verkiezingen de kar zou trekken. 

En nu is het zover, Job stapt op: “Bijna twee jaar geleden heb ik de overstap naar de landelijke politiek gemaakt omdat ik vanuit die positie wilde bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving, waarin zoveel mogelijk mensen –ongeacht hun afkomst of achtergrond– tot hun recht komen. Ik moet helaas vaststellen dat ik er onvoldoende in ben geslaagd om in de politieke en media werkelijkheid van ‘Den Haag’ de weg naar deze fatsoenlijke samenleving geloofwaardig over het voetlicht te brengen.”

Het laatste zetje heeft de getormenteerde sociaal-democraat vermoedelijk zelf gegeven. Vorige week gaf hij samen met partijvoorzitter Hans Spekman een interview aan Trouw. Het moest allemaal anders, het moest linksom. De opmerking dat de SP wat uitgangspunten betreft staat ‘waar wij staan’ schoot bij Frans Timmermans in het verkeerde keelgat. Een e-mail lekte uit, een verhitte fractievergadering volgde. En nu, op de eerste dag van het Krokusreces, is het afgelopen.

UPDATE 16.50 – Een indrukwekkend optreden van Job Cohen zojuist in het partijbureau van de PvdA aan de Amsterdamse Herengracht. Er stond een man die overduidelijk opgelucht was, van een last bevrijd. “Ik meende een bijdrage te kunnen leveren, met dertig zetels werden we net niet de grootste partij,” aldus Cohen. “Ik heb de hoge, soms te hoge verwachtingen niet kunnen waarmaken,” vervolgde hij. Maar de belangrijkste reden om op te stappen was volgens Cohen zijn ‘effectiviteit’. “Als je niet effectief bent moet je terugtreden.” En over zijn rol als – vermeend – oppositieleider: “Het had beter gekund.” En daar ging Job. Hij zat lekker in zijn vel en had een duidelijk verhaal. Daar hád hij dus premier mee kunnen worden.

PvdA-voorzitter Hans Spekman deelde vervolgens mee dat de nieuwe politiek leider uit de fractie moet komen. De leden van de partij zullen beslissen wie dat wordt, de fractie krijgt daarin een zwaarwegende stem.