Spring naar de content

Domoor van dienst: ‘Ontsla evidente nazi Theodor Holman’

Het interview dat Theodor Holman heeft afgegeven aan Joost Niemöller leidt tot enig rumoer. Het toneelstuk Breivik ontmoet Wilders hoeft nog net niet verboden te worden, het is volgens sommigen echter wel een idee dat de ‘evidente nazi’ Holman wordt ontslagen bij Het Parool en De Groene. Althans, dat vindt publicist Michael Blok.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Blok, onder meer publicist bij het VARA-vehikel Joop, stoort zich aan Holman en heeft naar eigen zeggen aan Het Parool en De Groene gevraagd of zij voornemens zijn zich te ontdoen van hun medewerker Holman. En zo niet, wat de redenen zijn om hem aan te houden als scribent.

Nu ja, wellicht maken we ons druk om niets. Volgens Femke Halsema is het een gewone dag. Een columnist roept iets dwaas ter promotie van een stuk, de domoor van dienst zegt dat ‘ie verboden moet worden. En los gaat het weer.

Maar is Michael Blok inderdaad de ‘domoor van dienst’ of moet Theodor Holman écht ontslagen worden? Heeft Blok gelijk en is het wellicht tijd voor een Culturele Revolutie? Is het moment aangebroken om toneelschrijvers met een onwelgevallige mening te verbieden? Althans, zijn opdrachtgevers te vragen of zij voornemens zijn zich van hem te ontdoen? Of heten wij vandaag allemaal Theodor? U mag het zeggen.