Spring naar de content

Oases in de stad van steen en staal

Post van de wijkvereniging. Of we misschien een geveltuintje willen. Een speciaal werkgroepje kan daar wel bij helpen met mankracht, materiaal en kennis van zaken. Kost een habbekrats en maakt straat en buurt groener en mooier.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Matt Dings

Een paar klikken volstaan om via de site van de wijk te verzeilen in de wereld van de stadsnatuur. Daar blijkt nog heel wat te beleven. Allerlei steden hebben stadsecologen in dienst die hun best doen voor natuurlijk groen. En het wemelt van clubjes enthousiastelingen die nestkastjes en mussenhotels bouwen, paddenpoelen aanleggen, gierzwaluwpannen plaatsen, vleermuisnachten, vlinderinspecties en bijentelweekends organiseren, heemtuinen ontwikkelen, zich inzetten voor parken, daktuinen helpen aanleggen en actie voeren tegen bedreigingen van paradijsjes in de stad. Let je even niet op, blijkt er om de hoek een flinke groene beweging aan de gang.

De term ‘stadsnatuur’ is op het eerste gezicht een contradictie, want stad en natuur vormen van oudsher tegenpolen. Ze lijken alleen maar verder van elkaar af groeien doordat nieuwe woonwijken en ringbanen overal groengebieden opslokken. De stad van steen en staal, waar heerst het schrikbewind van uur en feit (A. Roland Holst), daar heeft een ijsvogel of een wilde orchidee niets te zoeken.

Zou je zeggen. Maar intussen groeit en bloeit de stedelijke flora en fauna. Op braakliggende terreinen die wachten op het einde van de economische crisis vormen zich spontaan groene oases. Her en der krijgen riviertjes hun natuurlijke loop terug en meanderen weer door groenstroken heen. Met hulp van vogelvrienden verbetert het klimaat voor slechtvalken, heggenmussen en bonte spechten. Gemeentelijke ecologen stimuleren zulke processen en helpen de stad te vergroenen.

Gestimuleerd of niet, in Rotterdam zijn al tientallen stadsvossen gesignaleerd. En Nijmeegse veldbiologen melden dat in die gemeente de urbane flora onder meer bestaat uit Stijf hardgras, Dichte bermzegge, Mosbloempje, Slaapkamergeluk, Kamferalant, Oosterse raket, Kransgras, Kalkraket, Schubvaren, Knikbloem, Kransmuur, Gevlamde fijnstraal, Gele ossentong, Behaard breukkruid, Marjoleinbekje en Knobbelklaverzuring.

Stadsnatuur maakt mensen blijkens psychologisch onderzoek gelukkiger, heet het op de site van groenpromotor Arjan Ooms. Groen brengt rust en verhoogt de creativiteit. Vogels zorgen voor een vriendelijke sfeer. Stadsnatuur dempt lawaai en verbetert de akoestiek. Ze verbindt wijkbewoners en is goed voor hun gezondheid, want ze gaan eerder naar buiten en ademen schonere lucht in. Hoe groener een wijk, hoe meer leefgenot (en hoe hoger de huizenprijzen).

Dat geveltuintje komt er om allerlei redenen toch maar niet. Maar een gierzwaluwdakpan ligt inmiddels klaar voor montage.