Spring naar de content

U hoeft echt niet blij te worden van 0,2 procent groei

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dinsdag de groeicijfers over het tweede kwartaal van dit jaar bekend gemaakt. Er was sprake van een economische groei met 0,2 procent, vergeleken met het eerste kwartaal. Vergelijken we met een jaar geleden, dan kromp de economie met 0,5 procent.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Bijna alle analisten verwachtten een krimp. Ik ben geen analist maar deelde die mening. Een positieve verrassing dus, groei in plaats van krimp, ik zat er naast. Statistieken vertellen een gortdroog verhaal van cijfers. Vaak is het nodig om daar nog achter te kijken. Dat ben ik, met de toelichting van het CBS, eens gaan doen.

Mijn conclusie is het dat er geen reden is om met deze groei blij te zijn. Ik zal uitleggen waarom.

De ‘groei’ wordt helemaal – maar dan ook helemaal – veroorzaak door onze export, die steeg met 3,6 procent. Mooi denkt u, dat onze bedrijven hun spullen zo goed kunnen verkopen. Was dat maar waar. Met twee mainports – de Rotterdamse haven en Schiphol – bestaat onze export voor het overgrote deel uit zogenaamde wederuitvoer van goederen die via Nederland aan land komen met als enige doel om zo snel mogelijk vervoerd te worden naar andere landen. Daar zit voor ons zo goed als geen toegevoegde waarde aan: havengelden en transport, laag gekwalificeerde diensten. Het gaat hier dus niet om producten die in Nederland zijn gemaakt. Voor zover het daar wél om gaat hebben we het over aardolieproducten – in dit geval vooral aardgas – die, omdat de dollar hoog stond en deze producten in dollars worden afgerekend, lekker veel euro’s opleverden.

We groeiden wel maar er bleef voor ons land zo goed als niets van aan de strijkstok hangen. Die strijkstok, dat is een cijfer dat we niet kennen, maar daarvan moeten we wel onze kosten zien te dekken.

De enige andere groeisector was de zorg. Ik ben zo vrij dat een vestzak-broekzak-sector te noemen: als die groeit komt dat positief tot uitdrukking in de economie maar negatief in onze portemonnee.

Zonder meer zorgwekkend is het dat we ten opzichte van een jaar geleden nu 55.000 werklozen meer hebben en dat we als consumenten per saldo steeds minder besteden. Dat het aantal faillissementen op recordhoogte staat en we waarschijnlijk later deze week – donderdag – horen dat we inmiddels zo’n vijfhonderdduizend werklozen hebben.

Dat alles wordt niet verholpen met door China via de Rotterdamse haven verstuurde dozen die voor Duitsland zijn bestemd.

Over Dr. Doom
Dr. Doom is een pseudoniem. Als belegger is hij verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Beleggingsvereniging Fibonacci. Op het moment van het schrijven van deze column heeft de vereniging posities in Ahold, Akzo Nobel, KPN, Shell en Unilever en is Short in de AEX. De positie in de AEX is kortlopend en wisselt regelmatig. Die kan dus nu al anders zijn.

———-
Volg HP/De Tijd ook op Twitter.