Spring naar de content

Waarom Hero Brinkman op assessment moet

Woensdag werd bekend dat Hero Brinkman een ontslagverbod wil voor twee jaar. Dat biedt mensen zekerheid. Enige originaliteit kan hem onmogelijk worden ontzegd, maar zo langzamerhand ontkom ik toch niet aan het stellen van de vraag waar ik al jaren mee worstel: stellen we eigenlijk wel eisen aan Kamerleden? Moet je in enige mate ontwikkeld zijn? Over enige intelligentie beschikken? Überhaupt ergens verstand van hebben?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Om u gerust te stellen, ik ben a-politiek. Ik stem overwegend niet. Ik weet het, daarmee verspeel ik mijn democratisch recht, maar zolang ik niet weet wat dat inhoudt en waar het toe leidt: so be it. Om mezelf toch een beetje te leren kennen heb ik net Kieskompas op de HP/De Tijd-site doorlopen. Daar komt uit dat ik links-liberaal ben, een beetje in de buurt van D66. Links-liberaal, daar kan ik nog mee leven, met D66 helemaal niet. Gelukkig was het op Kieskompas geen voltreffer.

Nu het kiezersvolk toch voorstellen in alle soorten en maten bereiken, rijp en groen, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken er één aan toe te voegen.

Laten we als volk eerst een profiel opstellen van de basisvaardigheden waarover een Kamerlid zou moeten beschikken. Partijen verplichten zich vervolgens om, voordat ze kieslijsten samenstellen, alle kandidaten op assessment te sturen. Wie te laag scoort mag niet door. Het risico dat het in de Tweede Kamer dan een paar jaar heel leeg wordt nemen we op de koop toe, het gaat om het grotere doel.

Zelf heb ik het mijn carrière tweemaal gedaan, een assessment. Eenmaal voor een grootbank en eenmaal voor een overheidsinstelling. In beide gevallen kwam ik er goed doorheen maar er waren wel wat ‘ontwikkelpunten’. Mijn vrouw vond dat er nog veel meer waren.

Ik ben bang dat de ontwikkelpunten van Hero Brinkman welk toekomstperspectief dan ook blokkeren. Wilt u hem dat bij de komende verkiezingen even duidelijk maken? Zelf heb ik nog belangrijker zaken aan mijn hoofd. Als hij het ook nog eens met een paar jaar terugwerkende kracht doet dan heeft hij met dit voorstel het eerste half miljoen stemmen al binnen: dat zijn onze huidige werklozen. Ik tel er nog een miljoen bij op, dat zijn de mensen die onzeker zijn in of van hun baan, die zouden dan zekerheidshalve op hem kunnen stemmen. Je weet maar nooit.

Maar wat moeten we met al die kantonrechters die nu die ontslagzaken doen? Duimen draaien want hén kunnen we ook niet ontslaan. Alle leidinggevenden: ook duimendraaien, want ondergeschikten luisteren niet meer. Waarom zouden ze?

Ons land komt met deze briljante ingeving van Hero in één keer volledig tot stilstand. We stellen aan niemand meer eisen. Waarom heeft Den Uyl dat destijds niet bedacht?

Onderwerpen