Spring naar de content

En dan is er nu Knab, de nieuwe bank. Moet u daar iets mee?

Sinds vandaag kunt u bankieren bij Knab, een nieuwe bank onder initiatief van René Frijters, ooit oprichter van vermogensbank Alex. Hij zocht de samenwerking met Aegon en dat was een logische stap. Lang geleden, ik was bij de planontwikkeling betrokken, wilde de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) voor haar leden een goedkopere manier om te beleggen. Dat werd uiteindelijk de eerste professionele service met de naam VEB Bottomline, met voice response-toepassingen en het internet. De VEB zocht en vond een samenwerking met Aegon. Destijds was de VEB Bottomline een initiatief van Bank Labouchere, een 100 procent dochteronderneming van Aegon. Alex volgde al snel, op basis van het concept van de VEB Bottomline. Labouchere zag veel grotere marktkansen dan de samenwerking met de VEB kon bieden.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

De partners weten dus wat ze aan elkaar hebben. Bovendien, Aegon heeft een bankvergunning en het zou voor Frijters niet eenvoudig zijn geweest er zelfstandig een te krijgen. En al helemaal niet in het huidige financiële klimaat.

Hoewel Aegon later Alex aan de Rabobank verkocht die het vervolgens weer doorschoof naar Binck, heeft Alex één ding laten zien: met een goed doordacht plan kun je de gevestigde orde – lees: de grootbanken – op de knieën krijgen door je te richten op een niche. In dit geval beleggen.

Dat doet Knab nu ook en ze zouden er wel eens veel sneller succesvol mee kunnen zijn dan de vijf jaar die ze zichzelf geeft om winstgevend te worden.

Geen kantoren, een minimale overhead en een focus op behoeften in de markt die de grootbank wel kennen maar waar ze doelbewust geen oplossing voor bieden, die is niet in hun belang. Voorbeelden: heeft u enig idee wat het u kost als u rood staat? De kans is groot dat u daar op jaarbasis 18 procent rente voor betaalt. Maar u staat nooit rood, alles past precies op uw rekening, uw ontvangsten en uitgaven zijn keurig op elkaar afgestemd? Gefeliciteerd, u bent een van de weinigen. En u vergist zich. Want dan is er bijvoorbeeld de beruchte valutering. Stel: uw salaris komt op de 20ste binnen en al uw automatische afschrijvingen heeft u ook op die datum staan. Wist u dat uw ontvangst (het salaris) een of twee dagen later geboekt wordt voor de renteberekening. Als die automaten er dezelfde dag wel afgaan, staat u een of twee dagen rood zonder dat u dat heeft gemerkt.

Maar ook als u voortdurend credit staat op uw betaalrekening, heeft uw bank u er wel eens op gewezen dat u dat op een andere rekening rentedragend kunt maken? Natuurlijk niet, nu beschikt de bank gratis over dat geld, uw bank kan er wél rente op maken.

Het zijn dit soort zaken waarvoor Knab stelt oplossingen te bieden met alerts en suggesties. Ook kunt u er financiële adviezen krijgen van ongebonden adviseurs en voortdurend uw financiële dashboard in de gaten houden: uw vermogen, schulden, bezittingen, pensioenen, beleggingen. En hoe daarmee te schuiven, te optimaliseren.

Nu denkt u misschien dat ik er belang bij heb om dit allemaal zo op te schrijven. Dat heb ik niet, René Frijters heb ik heel lang geleden voor het laatst ontmoet, ik ben op geen enkele manier betrokken. Maar ik kan altijd enthousiast worden van nieuwkomers in de markt die de gevestigde orde – op z’n Hollands gezegd – een schop onder hun kont geven.

Dus ja, ik open een rekening. Die kost me 180 Euro per jaar. Dat klinkt als veel, heel veel. Méér dan u bij uw bank voor uw rekening en pas betaalt. Maar ja, misschien zou u eens moeten uitzoeken wat uw bank u uiteindelijk toch gewoon kost door de geintjes die ze u wel flikt maar waarvan u – tot vandaag – weinig weet had.

Over Dr. Doom
Dr. Doom is een pseudoniem. Als belegger is hij verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Beleggingsvereniging Fibonacci. Op het moment van het schrijven van deze column heeft de vereniging posities in Ahold, Akzo Nobel, DSM, KPN, Shell en Unilever en is Neutraal in de AEX. De positie in de AEX is kortlopend en wisselt regelmatig. Die kan dus nu al anders zijn.

———
Volg HP/De Tijd ook op Twitter.

Onderwerpen