Spring naar de content

Er zijn veel betere kandidaten voor het Kamervoorzitterschap

D-day in de Kamer vandaag. De nieuwe fracties verdelen vandaag de portfeuilles, en vanmiddag wordt er een nieuwe Kamervoorzitter gekozen. Het gaat tussen de dames Khadija Arib van de PvdA, Anouchka van Miltenburg van VVD en Gerard Schouw van D66.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Frans van Deijl

Wij hadden graag uit drie andere kandidaten gekozen:

Martin Bosma van de PVV
Als lid van het Presidium verving hij de laatste maanden met enige regelmaat voorzitter Gerdi Verbeet, en dat deed hij met verve. Bosma is zeer gevat, grijpt in als het moet en als ik mij niet vergis ontleent hij een zeker satanisch genoegen om het geluid van de interruptiemicrofoon uit te zetten bij collega’s die maar vragen blijven stellen of die zichzelf zo graag horen praten.

Van alle PVV’ers is Bosma de man met de meeste bagage. Hij staat bekend als de intellectuele fluisteraar van Geert Wilders, wiens speeches hij soms schrijft. Van Bosma verscheen in 2010 het boek De schijnelite van de valsemunters, ook door politieke tegenstanders geroemd om zijn originele, gewaagde inzichten. Zo claimde Bosma dat de PVV met haar kritiek op het multiculturalisme in de traditie staat van de sociaal-democratie zoals die onder andere door Willem Drees en diens zoon gestalte kreeg.

Frans Timmermans van de PvdA
Een ideale voorzitter, want met 51 jaar de meest ervaren parlementariër die ook wel eens een tijdje buiten de kaasstolp van het Binnenhof heeft rondgekeken. Had eigenlijk al weg willen zijn uit Den Haag, maar het gouverneurschap van zijn geliefde Limburg zat er uiteindelijk niet in en ook de strijd dit voorjaar om de opvolging van Job Cohen liet hij aan zich voorbij gaan. Timmermans gokt nu op een ministerspost in het te vormen kabinet-Rutte-2, mogelijk Buitenlandse Zaken.

Timmermans schreef Glück auf!, een persoonlijk relaas over zijn beweegredenen om de politiek in te gaan, dat uitstekende recensies ontving.

Het Kamervoorzitterschap is deels ook een ceremoniële functie, en dat zou Timmermans wel liggen. Met zijn eruditie en internationale ervaring zou hij goed in staat zijn debatten die ontaarden in geneuzel of in al te veel cijfers achter de komma, af te kappen en de sprekers aan te zetten om hoofdlijnen aan te houden die het niveau van het debat zouden opkrikken.

Helma Neppérus van de VVD
Zodra we haar zien achter het spreekgestoelte, roept zij herinneringen op aan oud-PvdA-minister Ien Dales. Zelfde bouw, zelfde stemgeluid en inhoudelijk behorend tot de school-‘niet-lullen-maar-poetsen’. Helma Neppérus zal geen debatten laten ontsporen, misschien zal ze zelfs kamerleden tegen zich in het harnas jagen omdat zij hen wellicht te snel en te grof de woord ontneemt. Behalve Dales doet zij ook denken aan een andere vermaarde PvdA’er, Annemarie Grewel, maar onbekend is of Helma dezelfde droge humor bezit als Grewel.

De VVD-politica was in haar jongere jaren kamprechter bij het roeien op de Olympische Spelen, een functie die haar op het lijf geschreven moet zijn geweest. In de VVD-fractie is zij woordvoerder belastingen, gortdroge materie natuurlijk maar noodzakelijk. Trouwens, niemand wilde het hebben, dus nam Helma Neppérus haar verantwoordelijkheid.