Spring naar de content

Conservatieven willen terug naar de Middeleeuwen

In antwoord op de vraag ‘Hoe oud denkt u dat de aarde is?’, antwoordde de Republikeinse senator Marco Rubio: ‘Ik ben geen wetenschapper.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Paul Krugman

Ik kan je wel vertellen wat de geschiedenisboekjes zeggen en wat de bijbel zegt, maar ik denk dat het een discussie is die door de theologen moet worden gevoerd; het heeft niets te maken met het Bruto Nationaal Product of de economische groei van de VS. Hoe oud het heelal is staat helemaal los van de manier waarop de economie zich ontwikkelt……Ik vind dat ouders in staat moeten zijn hun kinderen te leren wat hun geloof zegt en wat de wetenschap zegt. Of de aarde nou in zeven dagen of in zeven tijdperken is ontstaan, ik denk dat we daar nooit echt antwoord op zullen krijgen. Dat is een van de grote raadselen van het leven.’

De bewering dat de leeftijd van de wereld ‘helemaal los staat van de manier waarop de economie zich ontwikkelt’, slaat de plank volledig mis. Ten eerste heeft wetenschappelijk en technologisch onderwijs heel veel te maken met onze productiviteit in de toekomst- en hoe kan je nou effectief onderwijs in wetenschap geven als je als school net zoveel tijd moet besteden aan de ideeën van fundamentalistische Christenen?

Marco Rubio in actie

Wie wetenschappelijk bewijs negeert, kan geen goede politicus zijn
En om het in een ruimere context te plaatsen: de mensen die bewijs (en mijn hemel, wat hebben we veel bewijs over de oudheid van onze planeet!) verwerpen als het niet strookt met hun vooroordelen, kunnen ook geen goede politici zijn. Als je bereid bent gewoon te negeren wat geologen zeggen omdat hun conclusies je niet aanstaan, wat is dan de kans dat je je verstandig laat adviseren op financieel en economisch vlak? Tenslotte hebben we net kunnen zien hoe de Republikeinen omgaan met onderzoeksrapporten die hun geloof in de magie van belastingverlaging tegenspreken: ze proberen die rapporten gewoon achterover te drukken.

Conservatieven en hun gebrek aan openheid
Ik lees momenteel het boek ‘The Republican Brain’ van Chris Mooney. Om de waarheid te zeggen dacht ik dat het boek, naar mijn smaak, te veel ‘van dik hout zaagt met planken’ zou zijn, en ik had geen zin om me op te winden. Maar Mooney komt met een heel goed punt. De persoonlijkheidstrekjes die we associëren met modern conservatisme, in de eerste plaats een gebrek aan openheid, zorgen ervoor dat de Republikeinse Partij fundamenteel tegen objectief onderzoek is. Als ze je mening willen weten, zullen zij je wel vertellen wat die is; twijfelaars aan de leer kunnen ze niet gebruiken; die zullen ze zelfs vervolgen.

Lach niet te hard
Dus lach niet te hard om de manier waarop Rubio niet durft te zeggen hoe oud onze aarde is. Als hij, of iemand anders uit zijn partij, in 2016 aan de macht komt, zal het lachen je wel vergaan…

Ik vind het hele gedoe rond Rubio en zijn hoe-oud-is-de-aarde uitspraken eigenlijk wel leuk omdat het me doet denken aan een van mijn favoriete verhalen uit de wetenschap- het begin van de moderne geologie tijdens de Schotse Verlichting.

James Hutton
Het begon bij James Hutton, die naast wetenschapper ook boer en grondbezitter was. Hij zag hoe erosie en de verschillende krachten die op zijn land inwerkten, het land veranderden en hij realiseerde zich dat het landschap zoals het nu was door diezelfde krachten gedurende lange, lange tijd was gevormd. De kracht van de natuur had oude stoffen uit de grond naar de oppervlakte gebracht en zo de geologische kenmerken van het land beïnvloed. Hoe kon hij erachter komen of deze theorie klopte? Hij deed voorspellingen dat er op bepaalde plaatsen onregelmatigheden, of door de tijd getekende rotsblokken in een bepaalde formatie te vinden zouden zijn, teruggaand naar vroegere tijden. Inderdaad vond hij waar hij naar zocht.

Als je eenmaal accepteert dat het landschap wat wij zien ontstaan is door dezelfde processen die we nu ook kunnen waarnemen, moet je ook wel aannemen dat we op een heel oude planeet leven.

Wetenschap met een open geest
Waarom ik dit zo’n leuk verhaal vind? Ik denk omdat het over het soort wetenschap gaat dat iedereen moet kunnen begrijpen; je hebt er geen ingewikkelde instrumenten voor nodig of complexe berekeningen (niet dat er met die dingen wat mis is); het enige dat je nodig hebt zijn het vermogen om te observeren en een geest die open staat.

Wat is het toch jammer dat die open geesten in het Amerika van vandaag zo zeldzaam zijn, tenminste aan een kant van het politieke spectrum.