Spring naar de content

Je hebt Kamerleden. En je hebt gewone mensen

De laatste dagen gaat het er – behalve sinds gisteren over de koningin natuurlijk – over hoe moeilijk leden van de Tweede Kamer, die bij de jongste verkiezingen naast het pluche belandden, aan een nieuwe baan komen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Dr. Doom

Dat verbaast me niks. Ik wil er maar niet van overtuigd raken dat Kamerleden as such over heel bijzondere kwaliteiten beschikken. Ze zijn door een wonderlijke samenloop van omstandigheden ooit in die stoeltjes beland. Ze hebben er veel werk van gemaakt om in de smaak te vallen bij de kiescommissie van hun partij. En als u ze dan ook nog een duwtje gaf, dan kon het zo maar gebeuren.

Na het Kamerlidmaatschap weer een gewoon mens
Bij de volgende verkiezingen komen ze dan – door een in hun ogen écht wonderlijke samenloop van omstandigheden – op straat te staan en zijn ze weer waar ze waren voordat de warme deken van het Binnenhof hen het zicht op de werkelijkheid ontnam. Net als dat andere ruim half miljoen medeburgers begint dan het gevecht uit de kaartenbakken van het UWV. Althans, zo zou het moeten zijn, maar Kamerleden zijn geen gewone mensen die maximaal ruim € 1.600,- per vier weken aan WW ontvangen. Al verdienden ze daarvoor anderhalve ton.

Die moeite om een baan na de Tweede Kamer te vinden wordt gebruikt als argument om de wachtgeldregeling en de duur daarvan vooral niet te beperken. Het zou hun onafhankelijkheid en gefocust oordeel tijdens hun functioneren in de Kamer in de weg kunnen staan als ze weten dat er daarna de WW dreigt zoals gewone mensen die ook ontvangen.

Ruim een ton
Ik kan het niet helpen maar ik heb nogal vaak de indruk dat nieuwkomers in de Kamer financieel een zeer flinke stap voorwaarts maken. Dat bedrag verdienden de meesten echt niet eerder, het is namelijk heel riant. Alles bij elkaar opgeteld ontving zo’n lid in 2012 € 102.040,-. Voor woon-werkverkeer mogen ze 0,37 per kilometer declareren. Als u dat doet heeft u uw belastinginspecteur achter u aan. Dan is er nog een vaste onkostenvergoeding van € 2.509,- per jaar en een vergoeding voor kosten van verblijf in de hofstad die afhangt van de afstand tot de woning.

Tijdens hun werkloosheid krijgen ze het eerste jaar 80 procent van hun salaris en daarna nog ruim twee jaar 70 procent. Er wordt geen tegenprestatie verlangt omdat, zoals oud-minister Donner het ooit formuleerde, dat bij WW ook niet zo is. Waarom de wachtgeldregeling vergelijken met de WW die in de praktijk netto ongeveer 50 procent lager uitpakt?

Kamerleden moeten maximale WW-uitkering krijgen
Ik ben er voor dat leden van de Tweede Kamer die werkloos blijven na hun vertrek de maximale WW-uitkering krijgen van ruim € 1.600,- netto per vier weken. De motivatie waarom een gewone werknemer nooit méér ontvangt bestaat er uit dat hij ook nooit voor een hoger bedrag premies afdroeg. Dat geldt ook voor leden van de Tweede Kamer. En eigenlijk vind ik dat die € 1.600,- ook lager mag zijn als dat op basis van hun laatste salaris voordat ze lid van de Tweede Kamer werden het geval zou zijn geweest. Kom op zeg, het is een eer om daar te mogen zijn. Het is ook een ideaal. Doe het maar gewoon met de immateriële meerwaarde.