Spring naar de content

2013: Nederland is redeloos, radeloos en reddeloos

Na 1672 is het weer zover. Nederland is redeloos, radeloos en reddeloos. Gisteren bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een aantal schokkende berichten naar buiten. Zo hebben we bijna 600.000 werklozen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

De huizenprijzen daalden in een jaar met bijna 10 procent. Het consumentenvertrouwen staat op een nooit eerder gemeten dieptepunt. Enig lichtpuntje zou onze export zijn, die was licht gestegen. Met daarbij wel direct de vaak gemaakte kanttekening dat die export voor ruwweg twee derde bestaat uit wederuitvoer: goederen die ons land binnenkomen met het uitsluitende doel om ze weer uit te voeren. Daar verdienen we zo goed als niets aan, we hebben die goederen niet geproduceerd.

In 1672, het rampjaar, was het land reddeloos. Dat lijkt nu ook weer zo. Maar destijds was het volk redeloos en de regering radeloos. Die rollen lijken wel drastisch omgedraaid.

Tot op dit moment slikt het volk alles, als was zij willoos. Maar de regering is beslist redeloos. Er is geen enkel plan om de door het CBS gesignaleerde problemen aan te pakken. Dat de problemen zouden toenemen heb ik in mijn columns vaak gesteld.

Ook heb ik erop gewezen dat je daarvoor niet briljant hoeft te zijn, de data van het CBS worden maandelijks gepubliceerd, er zijn trends en er was op geen enkel terrein een aanwijzing dat een trend bodemde, laat staan omdraaide. Dan ben je als regering rondom dom als je het beleid niet flink wijzigt. Was het niet Einstein die, parafraserend, zei dat het een kenmerk van idiotie is als je hetzelfde eindeloos blijft herhalen maar wel andere uitkomsten verwacht?

De huizenmarkt zit op slot en dus zijn er alleen plannen om het vertrouwen er in verder te laten afnemen. De werkloosheid gaat dit jaar ruim door de grens van 600.000, we zijn op weg naar de dieptepunten van de jaren ’80. Toch is er geen enkel plan om er iets aan te doen; terwijl het aantal vacatures daalt praten we over het beperken van de WW-uitkering.

Het consumentenvertrouwen staat op minus 44 – dat is nog nooit gebeurd – en dus verhogen we de BTW van 19 naar 21 procent en verhogen we eigen bijdragen, toeslagen en wat al niet meer.

Hoeveel aanwijzingen heeft een volk nodig om zijn regering redeloos te noemen en haar naar huis te sturen?