Spring naar de content

Diederik Samsom is vóór strafbaarstelling van illegaliteit. Zie het verkiezingsprogramma

Het was een buitengewoon politiek weekend, ondanks de start van het reces voor Kamerleden. De Partij van de Arbeid hield zaterdag namelijk congres. Dat congres stond feitelijk slechts in het teken van één onderwerp: een motie om de PvdA alsnog tegen strafbaarstelling van illegaliteit uit te spreken.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Pieter Yspeert

Voor wie meer van het schitterende lenteweer heeft genoten dan de journalen heeft bekeken/beluisterd: de motie, ingediend door de Iraanse vroegere vluchteling Sander Terphuis, werd door een grote meerderheid van de PvdA-leden aangenomen. Normaal gesproken is dit duidelijk: de partijleiding zal er nu alles aan doen om de motie ten uitvoer te brengen.

Dat zou helemaal logisch zijn als we de volgende zin uit het verkiezingsprogramma van 2012 erbij pakken:

‘Nederland houdt zich aan het Vluchtelingenverdrag, mensenrechtenverdragen en EU-asielrichtlijnen en heeft een humaan asielbeleid. De situatie in het land van herkomst en persoonlijke trauma’s wegen we mee bij asielverzoeken. Vluchtelingen zijn geen criminelen. Daarom ontwikkelen we alternatieven voor de vreemdelingendetentie en draaien strafbaarstelling van illegaal verblijf (via het inreisverbod) terug’. (PDF, keuzes voor een sociale wereld, hoofdstuk 2)

Duidelijke taal, dunkt ons. Bovendien heeft coalitiepartner VVD het regeerakkoord al eens opengebroken toen de inkomensafhankelijke zorgpremie in de eigen gelederen tot veel verzet leidde. Gelijke monniken, gelijke kappen, nu is de Partij van de Arbeid aan de beurt.

Maar nee, Diederik Samsom legt de motie van het congres naast zich neer. Hij wil de afspraken met coalitiepartner VVD niet breken. Wel komt er over twee weken een extra ledenraad over de kwestie. Een ledenraad kan geen bindend advies geven, maar een oordeel van hen geldt wel als zwaarwegend. Welkom in de wereld van de Partij van de Arbeid.

Download de gratis app van Tablisto om ons maandblad op uw tablet te lezen

Volg HP/ De Tijd en Pieter Yspeert op Twitter

Volg HP/ De Tijd op Facebook