Spring naar de content

Stijgende huren beperken economische groei nog veel meer

Zo’n 45 procent van de Nederlanders woont in een huurhuis. En is de komende jaren flink aan de beurt. Op zichzelf is het een prima idee om het marktmechanisme niet alleen op de markt voor koophuizen maar ook op die van huurwoningen los te laten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Zolang de toeslagenkerstboom nog bestaat worden mensen die de gevolgen echt niet kunnen dragen toch wel geholpen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdiende in 2012 ruim een kwart van de bewoners van sociale huurwoningen van corporaties meer dan de door de Europese Commissie in 2011 gestelde huurgrens van 33.000,- euro als jaarinkomen. Bij Nederlandse corporaties maken sociale huurwoningen 98 procent van het totale bestand uit, het gaat om zo’n 2,3 miljoen woningen. Iedereen die zo’n woning bewoont en méér dan 34.000,- bruto verdient (niveau 2013), is een scheefwoner. Met de nieuwe wet om scheefwonen aan te pakken wordt het verhuurders mogelijk gemaakt om de huren van bewoners die meer dan 43.000,- verdienen (gezinsinkomen, inclusief inwonende kinderen die bijverdienen) te verhogen met vijf procent, bovenop de inflatiecorrectie van, op dit moment zo’n 3 procent.

Al met al hebben we het over zo’n vierhonderdduizend huishoudens die er jaarlijks honderden euro’s netto op achteruit gaan. Dat is een paar honderd miljoen die niet meer vrij besteedbaar is terwijl de koopkracht vanwege andere maatregelen toch al afneemt.

Tel dat op bij die meer dan een miljoen huurders die geen scheefhuurder zijn maar toch huurverhogingen van 4 procent per jaar voor hun kiezen krijgen en het koopkrachtverlies beloopt misschien wel meer dan een miljard.

Net als de maatregelen die het kabinet op de hypotheekmarkt neemt is het een buitengewoon slechte timing. Maatregelen op zowel de koop- als de huurdersmarkt kunnen nog zo gerechtvaardigd zijn, als je ze implementeert op het moment dat de economie al jaren krimpt en het consumentenvertrouwen en de consumentenbestedingen zich op een dieptepunt bevinden, dan schiet je jezelf in de voet.

Dr. Doom is een pseudoniem. Als belegger is hij verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Beleggingsvereniging Fibonacci. Op het moment van het schrijven van deze column heeft de vereniging posities in Ahold, Akzo Nobel, ASML, DSM, Heineken, KPN, Philips, Shell en Unilever en is Short in de AEX. De positie in de AEX is kortlopend en wisselt regelmatig. Die kan dus nu al anders zijn. Volg Dr Doom op Twitter.
———

Download de gratis app van Tablisto om ons maandblad op uw tablet te lezen

Volg HP/ De Tijd op Twitter