Spring naar de content

En dus gooide Frans Weekers wat muntjes uit zijn gouden koets

De pensioenen gaan flink op de schop. Dat is regeringsbeleid al hadden we dat er helemaal niet bij nodig, in handen van de beleggingscommissies van de pensioenfondsen was dat ook al gewaarborgd.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Nu gaat Den Haag daar nog eens overheen opdat we zeker weten dat het vogels in de lucht blijven. U mocht altijd jaarlijks 2,25 procent van uw inkomen fiscaal vriendelijk reserveren, in de nieuwe plannen werd dat verlaagd naar 1,75 procent vanaf 2015. Dat was het voornemen van het kabinet maar de sociale partners kregen tot 1 juni j.l. de gelegenheid er ook nog iets van te vinden, heel modieus. Als je ze dat vraagt, dan weet je zeker dat je dat nog wat gaat kosten dus gooide Frans Weekers, de verantwoordelijke staatssecretaris, dat volk nog wat muntjes toe. Het wordt nu niet 1,75 procent maar 1,85 procent en dat is – in de terminologie van de regering – voldoende om een ‘adequaat’ pensioen op te bouwen.

Bij de partijen die wel bij hun volle verstand zijn heeft zich nu ook de AFM geschaard. In een brief aan de Tweede Kamer legt de toezichthouder nog eens uit dat dit pensioenplan net zo’n fata morgana is als de palmbomen en tropische vergezichten aan de Lange Voorhout.

Het kabinetsplan gaat uit van het gedurende 40 jaren opbouwen van je pensioen. Dan kom je inderdaad theoretisch aan in totaal 70 procent bij 40 maal 1,75 procent. Nu dat 1,85 procent mag worden is er zelfs nog wat marge. Wie nu 25 jaar is, wordt wel geacht tot zijn 71ste te werken. Dat geeft nog wat meer marge.

Mensen die 40 jaar aaneengesloten werken, nergens een pensioenbreuk oplopen, nooit werkloos zijn en wiens pensioen elk jaar door de beheerder wordt geindexeerd zijn er nu al nauwelijks in Nederland. Een beheerder meldt zelfs dat er op dit moment bij zijn verzekerden niet één is die aan zelfs maar aan 50 procent komt.

Het nieuwe pensioenplan hanteert dus uitgangspunten die volstrekt theoretisch zijn en bewezen onhaalbaar. Nou ja, dat is dan in elk geval een bestendige gedragslijn in de Haagse aanpak.