Spring naar de content

Histoire de l’etape 10: Notulen van de sprintvergadering Saint Malo

Gehouden op: 9 juli 2013, te Saint Malo

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Frank Heinen

Aanwezig:
De heer Pescheux (voorzitter)
De heer Walsh (Team Sky)
De heer Smeets (NOS Avondetappe)
De heer Zonneveld (Algemeen Dagblad)
De heer Kittel (Argos – Shimano)
De heer Wuyts (Sporza)
De heer Ducrot (NOS)
De heer Greipel (Lott-Belisol)
De heer Martina (KNWU)
Mw. Been (Eurosport)

De heer Hinault (De Das) notuleert.

Afwezig met afwezigheidsbericht:
De heer Veelers

Afwezig zonder afwezigheidsbericht:
De heer Cavendish

1. Opening
De heer Pescheux opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook merkt hij op dat wie nog geen loten voor de tombola op de tweede rustdag heeft, die na afloop bij de heer Hinault kan bekomen.
De heer Martina merkt op dat hij blij is er te zijn.

2. Afwezigen
De heer Pescheux leest afwezigheidsbericht van de heer Veelers voor. ‘Sorry. Kan niet komen. Voel me niet jofel. Gr. TV’.
Afwezigheidsbericht van de heer Veelers wordt in het Frans, Duits en Engels vertaald.
De heer Greipel merkt op dat hij zich ook niet lekker voelt, maar dat hij er wel gewoon is. Hier wordt een aantekening van gemaakt.
De heer Martina vindt het jammer dat de heer Veelers afwezig is, maar merkt op dat dit aan zijn eerder genoemde blijdschap niets afdoet. Ook hiervan wordt een aantekening gemaakt.
De heer Kittel zal de rest van de vergadering de heer Veelers vertegenwoordigen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
De heer Zonneveld vraagt de voorzitter waarom de heer Cavendish afwezig is.
De heer Pescheux merkt op dat hij geen afwezigheidsbericht van de heer Cavendish ontvangen heeft en voegt hieraan toe dat afwezigheid op een vergadering zonder afwezigheidsbericht tegen de regels van de vereniging is.
De heer Smeets vraagt of hij mag zeggen dat dit niet in orde is.
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

3. Agendapunt 1: Valpartij de heer Veelers te Saint Malo, 9 juli 2013
De heer Pescheux geeft om te beginnen het woord aan de heer Kittel.
De heer Kittel vindt dat de heer Cavendish gedeclasseerd moet worden, omdat er binnen de ontplooide activiteit het risico van het ontstaan van gevaarlijke situaties is ontstaan.
De heer Walsh brengt hier tegenin dat de heer Veelers zelf ook een aandeel had in het risico van het ontstaan van gevaarlijke situaties.
Hiervan wordt een aantekening gemaakt.
De heer Wuyts merkt op dat het er nu eenmaal zo aan toegaat.
De heer Ducrot merkt op dat hij niet begrijpt waarom de vergadering zo lang stilstaat bij de heer Veelers, terwijl men zich beter zou verdiepen in de valpartij van de heer Degenkolb.
De heer Zonneveld interrumpeert en zegt dat de heer Cavendish met onmiddellijke geroyeerd zou moeten worden.
De heer Walsh is het hier niet mee eens, omdat – volgens hem – het naar links uitwijken van de heer Cavendish in principe niet veel verschilt van het naar rechts uitwijken van de heer Veelers.
De heer Smeets bedankt de heer Walsh in vloeiend Engels voor zijn bijdrage.
Mevrouw Been merkt op dat zij een live verslag van deze vergadering twittert op @VergaderingTourdeJose972013. Voertaal: Engels.
Hier wordt een aantekening van gemaakt.
De voorzitter stelt vast dat de meningen verdeeld zijn en dat royement van een gewaardeerd lid van de vereniging nogal wat voeten in de aarde heeft.
De heer Zonneveld zegt: ‘Schande’.
Hier wordt een aantekening van gemaakt.
De voorzitter vraagt de notulant hier bij voorkeur geen aantekening van te maken.
Mevrouw Been merkt op dat zij al 79 mentions heeft.
Hier wordt een mention van gemaakt.
De heer Zonneveld vraagt de voorzitter wat hij nu van plan is te doen met de risicovolle handelingen van de heer Cavendish.
De voorzitter kondigt aan dat hij van plan is nog dit kalenderjaar een afspraak met de heer Cavendish te maken om een en ander uit te spreken. De voorzitter voegt er aan toe dat dit onder het genot van een kopje koffie kan.
Hier wordt een aantekening van gemaakt.
De heer Zonneveld staat boos op en loopt weg uit de vergadering.
De heer Ducrot vraagt zich af waarom het ongeval met de heer Degenkolb zo wordt genegeerd door de rest van de vergadering.
De heer Kittel slaat driemaal met zijn hoofd op de vergadertafel. Gelukkig draagt hij een helm.
De heer Walsh stelt voor om de heer Veelers dan maar te royeren, omdat het idee van royeren hem in het algemeen wel aanstaat.
Hier wordt een aantekening van gemaakt.
De heer Martina laat weten nog altijd blij te zijn.
Hier wordt wederom een aantekening van gemaakt, op aandringen van de heer Martina zelf.

De voorzitter stelt voor naar het volgende agendapunt te gaan.

4. Rondvraag
De voorzitter vraagt of er nog vragen voor de rondvraag zijn.
De heer Greipel vraagt wanneer hij naar bed mag. Bescheiden hilariteit.
Mevrouw Been noteert 743 ReTweets en constateert dat ‘de zaak leeft’. Dit vindt de voorzitter een mooie afsluiter.
De heer Martina merkt op dat hij – ondanks alles – nog steeds blij is.
Hier wordt geen notitie meer van gemaakt.