Spring naar de content

Verdwijnt de koe uit de wei dankzij de ‘melktsunami’?

Aanstaande maandag wordt in de Eerste Kamer een nieuwe wet behandeld die er mogelijk voor gaat zorgen dat veel koeien uit de wei zullen verdwijnen. Dierenrechtenorganisaties vrezen dat dit de eerste stap is naar een landschap zonder koeien.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Eva Bosgraaf

Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken is van plan de mestverwerkingswetgeving te veranderen. Die wetgeving houdt in dat een boer veel dieren mag houden zolang de mest maar wordt verwerkt. Uit onderzoek van onderzoeksbureau CLM blijkt dat deze aanpassing leidt tot schaalvergroting en intensivering van de melkveesector. Volgens de dierenrechtenbeschermers van Wakker Dier zal dat er op termijn dan weer voor zorgen dat er nog maar nauwelijks koeien in de wei staan: die zijn dan allemaal ondergebracht in megastallen. Het aantal megastallen met koeien zal volgens Wakker Dier tegen 2016 verdubbeld zijn, en bijna de helft van alle koeien zal haar hele leven binnen slijten.

Melkquotum
In 2015 wordt bovendien het melkquotum afgeschaft. Dit quotum, dat in 1984 is ingevoerd is door de Europese Unie, diende om de overproductie van melk tegen te gaan. Als boeren vanaf 2015 onbeperkt melk mogen produceren én zich minder zorgen hoeven te maken over wat ze met de mest van hun koeien doen, zullen veel boerenbedrijven explosief groeien. Milieudefensie verwacht een heuse ‘melktsunami’: de organisatie schat dat er per 2015 twee miljard liter extra melk geproduceerd zal worden in Nederland. Volgens het onderzoek van CLM zal dit ertoe leiden dat het dierenwelzijn steeds minder belangrijk wordt.

Landbouworganisatie LTO weerspreekt overigens dat de koe uit het Nederlandse landschap zal verdwijnen: “De melkveehouderij van vandaag is grondgebonden en dat blijft volgens ons ook in de toekomst zo,” stelt LTO in een persbericht.