Spring naar de content

De Nederlandsche Bank en de Vogels in de lucht

Maandag, begin van de middag, kwam De Nederlandsche Bank met zijn visie op 2014. En alvast een beetje op 2015. Voordat ik daarop inga eerst nog een beetje visie van DNB uit het verleden.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Om de stemming erin te krijgen, zeg maar. Ik citeer uit de DNB-publicatie uit 2005 Visie DNB toezicht 2006-2010. U kunt ’m integraal vinden als u googelt op deze naam.

In het kader van het Financial Stability Assessment Program heeft het IMF in 2004 de kwaliteit van het Nederlandse financiële toezicht beoordeeld. De conclusie van het IMF luidt dat het toezicht van hoog niveau is en in zeer vergaande mate voldoet aan de internationale normen.

En dan deze, uit dezelfde publicatie.

In lijn met bovenstaande analyse en vanuit de gecombineerde functie van prudentieel toezichthouder en centrale bank heeft DNB de volgende vier strategische doelen voor het toezicht geformuleerd:

Bevordering van de stabiliteit van het financiële stelsel;

Bescherming van de financiële aanspraken van consumenten door erop toe te zien dat fnanciële instellingen solide zijn en voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen tegenover consumenten te voldoen;

Bewaking van de integriteit van het financiële stelsel; en

Bevordering van een soepele, betrouwbare en efficiënte afwikkeling van het betalingsverkeer.

En dan deze, uit het Kwartaalbericht Juni 2006:

In de dagelijkse toezichtpraktijk van DNB is in 2006, met het operationeel worden van de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM), een majeure stap gezet om de risico’s op instellingsniveau goed in beeld te krijgen en de toezichtactiviteiten daarop af te stemmen. FIRM combineert daarmee de eerder binnen DNB en PVK ontwikkelde risicoanalysemethoden RAST en MARS. Met dit instrument wordt door de toezichthouder op systematische wijze een doorwrochte inschatting gemaakt van de risico’s waaraan onder toezicht staande instellingen blootstaan en de wijze waarop deze worden beheerst. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er ‘witte vlekken’ voor de toezichthouder resteren.

En wat heeft De Nederlandsche Bank op maandag 9 december 2013  te melden:

1. Kantelpunt in huizenmarkt bereikt;

2. Groei van 0,4 procent in 2014 en 0,9 procent in 2015;

3. Particuliere consumptie neemt in 2015 weer toe;

4. De export groeit in 2014 3,5 procent en in 2014 4,5 procent.

Heel mooi allemaal. Maar ik worstel wel met de vraag welke waarde er aan inzichten van De Nederlandsche Bank moet worden toegekend. Hoewel: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dr. Doom is een pseudoniem. Als belegger is hij verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Beleggingsvereniging Fibonacci. Op het moment van het schrijven van deze column heeft de vereniging posities in Ahold, Akzo Nobel, ASML, DSM, Heineken, ING, Philips, Shell en Unilever en is Long in de AEX. De positie in de AEX is kortlopend en wisselt regelmatig. Die kan dus nu al anders zijn. Volg Dr. Doom op Twitter.
———

Download de gratis app van Tablisto om ons maandblad op uw tablet te lezen
Volg HP/ De Tijd op Twitter

Onderwerpen