Voor u uitgelegd: waarom de eerste mens nooit heeft bestaan

Kevin van Vliet 27 mrt 2014 Video

Wanneer veranderde de homo sapiens in de homo neanderthalensis? Natuurlijk is het niet zo dat een Neanderthaler op een goede ochtend ontwaakte en van zijn hoge voorhoofd af was. Maar er moet toch een punt zijn geweest waarop een van onze voorouders meer ‘mens’ was dan ‘Neanderthaler’. Hetzelfde geldt voor alle stadia van de evolutie die daar aan vooraf gingen.

Joe Hanson – een Ph.D in biologie – van It’s Okay to be Smart heeft dit evolutionaire vraagstuk in beeld gebracht en probeert uit te leggen waarom deze vraag eigenlijk niet te beantwoorden is zoals menigeen dat zou willen. Evolutie is namelijk geen kalender, evolutie is een filmrol. Met andere woorden: de eerste mens bestaat niet.

Uiteraard is Hansons benadering slechts zijn benadering, maar informatief is het allermeest:

Reageer op artikel:
Voor u uitgelegd: waarom de eerste mens nooit heeft bestaan
Sluiten