Spring naar de content

‘Mensenrechten in Nederland niet altijd vanzelfsprekend’

Het rapport schrijft over een aantal zaken, waarbij racisme toch wel de belangrijkste lijkt. Eind 2013 zouden gevallen van racisme een hogere nieuwswaarde hebben dan eerder, ook politici erkennen steeds meer dat racisme in Nederland bestaat. Deze trend is volgens het College een stap voorwaarts die vervolg moet krijgen. De weigering van Antilliaanse mannen aan de deur van Club Red in Leeuwarden bewijst volgens het College dat racisme dagelijks voorkomt. Ook mediagevallen zoals Gordons ‘nummer 39 met rijst‘, Geert Wilders ‘minder, minder‘ en Humberto Tan die volgens Jack Spijkerman ‘donker én dom is‘ worden vermeld.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Sjoerd Hartholt

Het college somt op zijn website een aantal ontwikkelingen op, in de hoop dat deze meer aandacht krijgen. Volgens de organisatie zijn mensenrechten niet alleen een zaak voor verre landen, maar staan die ook in Nederland op vele gebieden onder druk.

– Vreemdelingen blijven een kwetsbare groep. Zo wordt vreemdelingendetentie en grensdetentie in 2013 niet als uiterst middel ingezet. Aanpassing van de wet is hiervoor nodig.

– Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen komt nog steeds voor. Concrete maatregelen zijn nodig zoals een rapportageverplichting voor bedrijven en steekproeven door de Inspectie van SZW.

– Om huishoudelijke werkers ook toegang te geven tot sociale zekerheid is spoedige bekrachtiging  en uitvoering van de International Labour Organisation (ILO) Verdrag 189 nodig.

– Gemeenten moeten meer inzicht en kennis hebben van mensenrechten. De decentralisatie zorgt voor de overheveling van de taken naar gemeenten op het terrein waar mensenrechten dagelijks spelen: langdurige zorg en de Jeugdzorg.

– Meer aandacht voor mensenrechten in het onderwijs: maak nadrukkelijk plaats voor mensenrechteneducatie in de kerndoelen.

– Gaswinning in Groningen gaat ook om mensen en hun mensenrechten. Tot nu toe is bij de besluitvorming over gaswinning en afhandeling van schade onvoldoende aandacht besteed aan de verplichtingen die de overheid heeft op grond van de rechten van de mens.