Spring naar de content

Krijgt de Club van Rome dan toch gelijk?

Het boek Grenzen aan de groei van de Club van Rome deed in 1972 een aantal grimmige voorspellingen, die sindsdien vaak onderuit zijn gehaald. De belangrijkste voorspelling was dat onze beschaving deze eeuw zou instorten. Nieuwe onderzoeken wijzen volgens de Britse krant The Guardian echter uit dat de voorspellingen wel degelijk accuraat zijn en dat de beschaving dus inderdaad nog voor 2100 kan instorten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Sjoerd Hartholt

De voorspellingen in Grenzen aan de groei waren gebaseerd op gegevens tot 1970 over het gedrag van mensen op het gebied van grondstofverbruik en milieu. De grondgedachte was dat de fossiele brandstoffen op de aarde niet onuitputtelijk zijn, en dat de almaar toenemende vraag naar grondstoffen uiteindelijk zou leiden tot een flinke achterruitgang van de levensstandaard, tot ongeveer het niveau van het jaar 1900.

Nafeez Ahmed, auteur van diverse bestsellers en wetenschapsjournalist bij The Guardian, legde een aantal onderzoeken naast elkaar, en kwam tot de conclusie dat de voorspellingen van de Club van Rome tot nu toe op schema liggen. Hij baseert zich daarbij op onderzoek van de Australiër Graham Turner en van Amerikaanse wetenschappers die tot dezelfde resultaten komen: namelijk dat tot nu toe blijkt dat grondstoffen inderdaad opraken en dat de ramingen van het grondstoffenverbruik door de Club van Rome inderdaad kloppen.

Ahmed schrijft verder dat het moeilijk in te schatten is of de voorspellingen uit 1972 ook in de toekomst juist zullen blijken. “Het onderzoek toont niet aan dat de ineenstorting van de wereldeconomie, het milieu en de bevolking een zekerheid is, en we beweren evenmin dat de toekomst zich exact zo zal ontvouwen als in het boek wordt voorspeld. Maar de bevindingen zouden wel een alarmbel moeten laten afgaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het streven naar aanhoudende groei kan blijven voortduren zonder ernstige negatieve effecten te hebben, en die effecten kunnen sneller merkbaar zijn dan we denken.”

Onderwerpen