Spring naar de content

Onderzoek: donkere mensen verouderen eerder

Dat donkere mensen in de Verenigde Staten een kortere levensverwachting hebben dan blanken is al jaren bekend. Hoewel het verschil de laatste decennia wel afneemt, gaan mensen met een blanke huidskleur (in 2010) gemiddeld zo’n 3,8 jaar later dood dan donkere mensen. Wetenschappers stellen nu dat sociale factoren lichamelijke veranderingen kunnen veroorzaken die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Sylvester Ilias

Het blijkt namelijk dat donkere mensen lichamelijk ongeveer 3 jaar ouder zijn dan hun blanke leeftijdsgenoten. Dat wil zeggen: een donkere man van 50 en een blanke man van 50 zijn lichamelijk gezien niet even oud. Verschillende biologische risicofactoren voor de gezondheid van mensen die gepaard gaan met ouder worden, komen bij donkere mensen eerder voor dan bij blanken.

Biologische leeftijd
Dit concluderen onderzoekers aan de universiteit van Zuid-Californië. Zij gebruikten gegevens van 7644 Amerikanen die medisch werden gevolgd tussen 1988 en 1994. Van de groep was 89% blank en 11% donker. Om de ‘biologische leeftijd’ vast te stellen werd onder andere het totale cholesterol, bloeddruk, opleidingsniveau en de body mass index meegenomen, en of de deelnemers rookten of ooit hadden gerookt.

Het verschil tussen de biologische leeftijd en de chronologische leeftijd, de leeftijd die voor het lichaam als nullijn wordt aangehouden, werd bij donkere mensen alleen maar groter naarmate ze ouder werden. Wel nam het verschil af na het 65ste levensjaar. Maar dit kan volgens de onderzoekers worden toegedicht aan het feit dat donkere mensen dus eerder overlijden.

De onderzoekers stellen dat een hogere blootstelling aan fysieke en psychologische stress bepaalde biologische veranderingen in gang zetten, die vervolgens weer een negatieve invloed hebben op de biologische leeftijd. Die stress kan veroorzaakt worden door onder andere discriminatie, een lage economische zekerheid en het wonen in achterstandswijken. Allemaal stressoren waar donkere Amerikanen veel meer mee te maken hebben dan blanke Amerikanen.

Dit zorgt er volgens de onderzoekers voor dat donkere mensen eerder een verhoogd risico lopen op ziekten die zijn gerelateerd aan het verouderen van het lichaam, zoals een aantal vormen van kanker, en het vormt volgens hen een logische verklaring voor het feit dat de levensverwachting van donkere Amerikanen lager ligt dan die van blanke Amerikanen.