Spring naar de content

Schrikbarende cijfers: aantal terreurdoden met 61% toegenomen

Het aantal mensen dat om het leven komt door terrorisme neemt sterk toe en verspreidt zich bovendien over een groter aantal landen, aldus een rapport van het Institute for Economics & Peace dat deze week is gepubliceerd. In de periode 2012-2013 steeg het aantal slachtoffers met maar liefst 61%, een stijging die naar verwachting zal doorzetten.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Gerben Vlasveld

Vorig jaar zijn wereldwijd bijna 18.000 mensen omgekomen bij terroristische aanslagen. Weinig verrassend was dat veruit de meeste slachtoffers (6.362) te betreuren zijn in het door oorlog verscheurde Irak, waar in 2013 bijna 2.500 aanslagen werden gepleegd. Ook Syrië vinden we terug in de top vijf, samen met Afghanistan, Pakistan, Nigeria en Syrië vallen in deze landen maar liefst 82% van alle terreurdoden door de activiteiten van organisaties als IS, Al Qaeda, de Taliban en Boko Haram.

Naast het feit dat terroristisch geweld hand over hand toeneemt, doen de schrijvers van het rapport tot de verontrustende conclusie komen dat terrorisme zich verspreidt naar een groter aantal landen dan voorheen. Het aantal landen waarin meer dan vijftig doden vielen door terroristische aanslagen steeg in de periode 1970-2013 van 15 naar 24, een aantal dat waarschijnlijk slechts zal toenemen de komende tijd, kijkend naar de activiteiten van organisaties als IS en Boko Haram dit jaar.

Mochten we willen voorkomen dat deze zorgelijke trend zich voortzet, dan zullen we onze aanpak van terrorisme moeten veranderen, aldus de onderzoekers. Ze concluderen dat terrorisme vaak ontstaat door geweld van overheidszijde, discriminatie van minderheden in de maatschappij en hoge criminaliteitscijfers.
“Om terrorisme terig te dringen zal de focus moeten liggen op het beleidsmatig beïnvloeden van zulke onderliggende factoren, die een milieu creëren waarin terreur kan gedijen,” aldus Steve Killelea, grondlegger van het Institute for Economics & Peace.

Het onder zijn auspiciën uitgebrachte rapport claimt dat militaire interventies in een magere 7% van alle gevallen uitkomst hebben gebracht in het doen verdwijnen van terreurorganisaties. In veruit de meeste gevallen (83%) werden terreurgroepen opgeheven door effectief overheidsbeleid of doordat de groepering zijn doelen via politieke wegen is gaan nastreven.

Nu zal het u waarschijnlijk moeilijk vallen om u zich de meest beruchte van het stel, IS, als vreedzame politieke partij voor te stellen, en het idee dat IS zijn doelen permanent behaalt – het hebben van een islamitisch kalifaat van onbekende grootte – is ook evenmin aantrekkelijk te noemen. Blijft over de huidige militaire interventie met zijn relatief magere kansen op succes, en een langdurig overheidsbeleid dat erop is gericht maatschappelijke onvrede te verminderen.