Spring naar de content

Mens speelt al 350.000 jaar met vuur

De ontdekking van vuurstenen speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de mensheid. Nieuw archeologisch onderzoek wijst uit dat de mens zo’n 350.000 jaar geleden voor het eerst vuurstenen gebruikte.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door EOS Wetenschap

Die tijdspanne is ruimschoots voldoende om onze cultuur en gedragingen te beïnvloeden, maar te kort om ook een rol te spelen bij de veranderende grootte van onze hersenen.

Onderzoekers van de Universiteit van Haifa (Israël) analyseerden vuursteenresten uit honderd verschillende sedimentlagen van een grot in de buurt van Haifa, tot een diepte van zestien meter. In de lagen die ouder zijn dan 350.000 jaar waren de stenen niet verbrand. Stenen uit jongere lagen waren daarentegen vrijwel altijd door vuur aangetast. De archeologen troffen op die stenen bijvoorbeeld rode en zwarte verkleuringen aan, of afgeronde zijdes door aanraking met andere stenen.

De bevindingen van deze studie stemmen overeen met eerder onderzoek in Europese grotten. Zo dateert een studie uit 2011 het gebruik van vuurstenen in Europa tussen 300.000 en 400.000 jaar geleden.

Maar sommige archeologen vermoeden dat het gebruik van vuurstenen nog veel vroeger begon. Er zijn immers aanwijzingen dat onze voorouders al twee miljoen jaar geleden hun eten kookten. In die periode begonnen de menselijke tanden te verkleinen.

Onderwerpen