Spring naar de content

Opmerkelijk: nrc.next drukt integraal een artikel van de Volkskrant af

Gisteren kwamen er cijfers over de krantenoplages naar buiten. En die lieten een patroon zien dat we de afgelopen jaren ook al zagen: oplages daalden verder, meestal met een procent of vijf, het aantal digitale abonnementen neemt toe, maar is nog niet van dien aard dat het de papieren terugloop kan opvangen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door De Redactie

De cijfers over het derde kwartaal van 2014 (vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2013) laten echter een paar negatieve uitschieters zien: NRC Handelsblad (-10%) en nrc.next
(-29,4%) doen het fors slechter dan de rest. Een positieve uitschieter is de Volkskrant: daar weet men als enige het papieren verlies te compenseren met nieuwe digitale abonnees.

Vandaag komt de Volkskrant, naar aanleiding van de nieuwste HOI-cijfers, met een artikel over nrc.next, het probleemkind dat ten opzichte van 2011 een halvering van de papieren oplage te verwerken heeft gekregen. Zeker na het vertrek van hoofdredacteur Rob Wijnberg en de start van zijn Correspondent is het hard gegaan. Opmerkelijk genoeg wil next-redactiechef Hans Nijenhuis het verhaal van de concurrent ook wel afdrukken, vertelt hij aan de Volkskrant-redacteuren. “Dat stuk komt op een gegeven moment in de Volkskrant en dan praten mensen erover. Stel, ik ben next-abonnee. Dan heb ik dat stuk niet. Hoe zit dat? Jullie stellen vragen die onze lezers ook hebben. Als ik ze zelf ga beantwoorden zeggen ze: ja dáág, zoek het even uit. Als jullie het doen, is het veel spannender.”

Spannend of niet, het verhaal is dus vandaag te vinden in zowel de Volkskrant (25 cent via Blendle) als nrc.next (19 cent in Blendle). U kunt dus zelf bepalen welke krantentitel u steunt.

Onderwerpen