Spring naar de content

Onderzoek: 35% meer zelfmoorden in Griekenland sinds de crisis

Vooralsnog lijkt het er in Griekenland niet beter op te worden. Yanis Varoufakis, de nieuwe minister van Financiën, mag dan na de verkiezingen van 25 januari een rondreis maken langs enkele Europese hoofdsteden, uit eigen land komt vooralsnog slecht nieuws. Sinds het begin van de crisis is het aantal zelfmoorden met een derde (!) gestegen, zo blijkt uit recent onderzoek.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Jesse Voorn

Was eerder op deze site al te lezen dat de Grieken massaal het land verlaten, nu blijkt dat menigeen er ook op een andere manier tussenuit is geknepen. Het aantal zelfmoorden is in het land sinds het begin van de bezuinigingen in 2011 met 35 procent gestegen. In dat jaar beroofden 477 mensen zich in Griekenland van het leven, volgens een studie door Griekse en Amerikaanse onderzoekers, die wordt gepubliceerd in het medische tijdschrift British Medical Journal.

griekenland640

De onderzoekers hebben de zelfmoordstatistieken tussen 1983 en 2012 geanalyseerd en een verband proberen te leggen tussen het aantal zelfmoorden en de actualiteit. Volgens hen is er duidelijk een link met de armoede en de werkloosheid, die ook met zo’n 27 procent is gestegen. “Onze analyse toont een opmerkelijke toename van het aantal zelfmoorden na de invoering van het besparingsbeleid,” aldus de wetenschappers. “Hoewel Griekenland historisch gezien een van de laagste zelfmoordcijfers ter wereld heeft, is het land harder getroffen door de wereldwijde financiële crisis dan enig ander Europees land,” schrijven de auteurs van de studie.

In de zomer van 2011 voerde de Griekse regering extra bezuinigingsmaatregelen door. In de ambtenarensalarissen en het sociale vangnet werd drastisch gesnoeid, en volgens de onderzoekers was dat voor veel Grieken een stap te ver. In juni 2011, toen de maatregelen ingingen, ging het aantal zelfmoorden meteen al omhoog, zowel onder vrouwen als onder mannen. Toen de crisis in 2008 begon was er ook al een lichte stijging van het aantal zelfdodingen te zien, maar sinds 2011 is de toename nog veel sterker. In 2012 beroofde Dimitris Christoulas, een gepensioneerde apotheker, zich van het leven voor het gebouw van het Griekse parlement. In zijn afscheidsbrief schreef hij dat hij door het overheidsbeleid tot zijn daad was gedreven.

griekenland2640

De onderzoekers hebben niet meteen een oplossing paraat. “Wij zijn geen economen of ministers van Financiën of bankiers, dus we zeggen niets over de bezuinigingsmaatregelen zelf,” zegt hoofdonderzoeker Charles Branas van de University of Pennsylvania. “Maar… ik denk wel dat beleidsmakers zich moeten realiseren dat dergelijke bezuinigingsmaatregelen een negatief effect op de gezondheid kunnen hebben. Dat vloeit wellicht voort uit het economisch beleid op zich, maar ook de manier waarop dat aan het publiek wordt gepresenteerd kan een rol spelen.”
Toch zijn niet alle geleerden het in deze kwestie met elkaar eens. In het tijdschrift The Lancet is bijvoorbeeld al betwist dat er een relatie is tussen het aantal zelfmoorden en de armoede. Een studie uit 2014 laat weer wel een verband zien tussen armoede en het toenemende aantal zelfmoorden.