Spring naar de content

Top-20: deze landen lozen het meeste plasticafval in zee

De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de enorme hoeveelheden plastic die in onze oceanen en zeeën terechtkomen. Grote stukken of kleine flieders plastic vallen uit elkaar in microdeeltjes en vervuilen zo het zeewater.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Paul Geraedts

Dat plastic is een gevaar voor zeedieren, die een stuk plastic kunnen aanzien voor een smakelijk hapje. Dit wereldwijde probleem wordt steeds bekender – onder meer door de Nederlandse initiatieven Plastic Soup Foundation en The Ocean Cleanup – en het is dan ook onderwerp van allerlei onderzoek. Bijvoorbeeld naar de vraag: hoeveel plastic komt er elk jaar bij? Een onderzoek van de University of Georgia en The Sea Education Association in Massachusetts wijst uit dat dit weleens veel meer kan zijn dan we denken.

Bij een eerdere studie uitgevoerd door de organisatie 5 Gyres werden er zo’n vijf biljoen stukjes plastic, met een opgeteld gewicht van 269 ton, uit de oceaan gehaald. Maar daarbij ging het alleen om het plastic dat op het wateroppervlak dreef. De werkelijkheid is, volgens de cijfers van bovengenoemde twee Amerikaanse instituten, vele malen erger. Zo’n tien tot dertig maal erger, om precies te zijn.

De Amerikanen onderzochten wat de kustbewoners van 192 landen aan de Stille, Indische en Atlantische Oceaan en de Zwarte en Middellandse Zee allemaal in zee kieperden. Eerst berekenden ze de totale hoeveelheid afval in de regio’s binnen vijftig kilometer van de kust. Vervolgens berekenden ze het vermoedelijke tonnage aan plasticafval. Aan de hand van regionale en landelijke afvalverwerkingscijfers over het jaar 2010 schatten ze hoeveel van dat plasticafval er vermoedelijk in zee terechtkwam.

Het onderzoek
De uitkomsten van dit gereken zijn verbazingwekkend: er komt in totaal zo’n 4,8 tot 12 miljoen ton plastic per jaar in zee terecht. Minder verrassend is welke landen de grootste boosdoeners zijn. In de top-20 van zwaarste vervuilers die uit het onderzoek naar voren kwamen, staan vooral ontwikkelingslanden die een snelle economische groei doormaken en die toch al niet als erg milieuvriendelijk te boek staan.

De absolute nummer 1 op de vervuilerslijst is, inderdaad, China. De Chinezen lozen jaarlijks ergens tussen de 1,3 en 3,53 miljoen ton plastic in zee. Indonesië staat op de tweede plaats, gevolgd door een groot aantal ontwikkelingslanden. Op plaats twintig staat het eerste westerse land: de Verenigde Staten.

zee
De twintig landen die het meeste plastic in zee dumpen                                                                                                    Bron: The Guardian

Deze top-20 neemt maar liefst 83 procent van het totale saldo aan plastic voor zijn rekening. De oplossing van dit immense probleem ligt in eerste instantie bij de afvalverwerking. Volgens de onderzoekers wordt veel afval op een verkeerde manier opgeslagen. Op vuilnisbelten kan het plastic gemakkelijk met wind of overtollig regenwater worden meegevoerd en in zee terechtkomen. Het is daarom nodig dat afval beter verwerkt wordt. Wanneer de landen in de top-20 de helft van hun afval effectief zouden verwerken, zou dat volgens de onderzoekers voor een vermindering van 40 procent zorgen.

Een oplossing?
Voor het afval dat al in de wereldzeeën rondzwerft is het waarschijnlijk te laat. De Delftse student Boyan Slat bedacht in 2013 een oplossing in de vorm van drijvende recyclingstations die het plastic filteren uit zogenoemde gyres, gebieden in de oceaan waar verschillende zeestromen samenkomen.

Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium, en tot er een structurele oplossing komt, blijft plasticvervuiling een enorm probleem. Verschillende metingen hebben uitgewezen dat plasticdeeltjes tot op een diepte van drie kilometer te vinden zijn. Op de korte termijn is daarom het hoogst haalbare in deze strijd het zorgen dat er geen plastic meer bij komt. Om een befaamde overheidscampagne uit de jaren negentig aan te halen: een beter milieu begint bij jezelf.