Spring naar de content

Hoe Zuid-Amerika adoptie door homostellen steeds meer omarmt

In grote delen van West-Europa, Noord-Amerika en in landen als Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland is het als homoseksueel stel mogelijk om kinderen te adopteren. En ook in andere delen van de wereld begint het balletje te rollen. Zo gaan landen in Zuid-Amerika nu overstag.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Remco Rous

Het Constitutionele Hof in Colombia heeft de beperkingen voor paren van hetzelfde geslacht om kinderen te adopteren woensdag opgeheven. Volgens het Hof zijn homoseksuele en lesbische stellen net zo goed in staat om kinderen op te voeden als andere stellen, zolang ze maar aan de wettelijke eisen voldoen. Zodra aan homoseksuele en lesbische stellen het recht ontnomen wordt om kinderen te adopteren, zo oordeelde het Hof, wordt ook aan kinderen het recht op een familie ontnomen.

Deze positieve houding jegens adoptie door homoseksuelen groeit in Zuid-Amerika. In 2009 was Uruguay het eerste land van het continent waar het mogelijk werd voor homoseksuelen om kinderen te adopteren. Ook daar werd duidelijk gemaakt dat dit in het belang van de kinderen is. Al denkt lang niet iedereen in het land zo positief over de ontwikkeling. Vooral de katholieke kerk is fel tegen en stelt dat adoptie door mensen van hetzelfde geslacht tegen de maatschappelijke norm en bovenal, tegen de natuur in gaat.

Andere landen
Na Uruguay volgden verschillende andere Zuid-Amerikaanse landen. In Brazilië mogen homo’s sinds 2010 kinderen adopteren en in datzelfde jaar werd dit ook in Argentinië mogelijk. Bij de behandeling van de wet voor gelijke rechten stond adoptie als issue niet eens apart op de agenda.

Met de legalisering van het homohuwelijk kregen homoseksuelen namelijk per direct alle rechten, die ook aan andere getrouwde stellen toebehoren, waaronder adoptie. Achteraf lijkt het soepel gegaan te zijn, maar tijdens de behandeling van de wet was juist het recht op adoptie een heikel punt.

In Argentinië waren er veel protesten tegen gelijke rechten voor homoseksuelen.
In Argentinië waren er veel protesten tegen gelijke rechten voor homoseksuelen.

Gelijke rechten
Niet overal in Zuid-Amerika verloopt het emancipatieproces zo soepel als in Argentinië. Hoewel homoseksuelen in landen als Chili en Bolivia in de afgelopen jaren meer rechten hebben gekregen, is adoptie in die landen niet toegestaan.

Ook buiten Zuid-Amerika hebben verschillende landen nog een lange weg te gaan. In Midden-Amerika is de weerstand tegen de rechten van homoseksuele stellen bijvoorbeeld hevig. Daar is de acceptatie van homo’s an sich nog een groot probleem, laat staan dat er gesproken wordt over mogelijkheid om adoptie door homo’s mogelijk te maken.

Europa
Dat is in Europa wel anders. In Frankrijk, Noorwegen, Groot-Brittanië, België en Nederland mogen stellen ongeacht hun seksuele geaardheid kinderen adopteren. Toch zijn er overeenkomsten tussen Europa en Zuid-Amerika. In het prille begin ging de ontwikkeling hier ook nog niet zo soepel.

In Nederland bijvoorbeeld, werd het pas in 2008 mogelijk voor homoseksuelen om kinderen te adopteren uit een ander land terwijl het huwelijk in Nederland al in 2001 opengesteld werd voor mensen voor hetzelfde geslacht. Adoptie van kinderen uit Nederland was in die tijd echter al wel mogelijk.

In Portugal, waar het homohuwelijk sinds 2010 is toegestaan, werd begin dit jaar besloten dat homostellen geen kinderen mogen adopteren.

In februari van dit jaar werden ook de Slowaken naar de stembus geroepen om zich middels een referendum uit te spreken over het homohuwelijk en adoptie door homo’s. Het referendum werd door de lage opkomst ongeldig verklaard, maar de mensen die naar de stembus gingen, spraken zich uit tegen deze vorm van adoptie.

En wie in Italië een kind wil adopteren als homopaar, stuit eveneens op verzet. Meer dan de helft van de bevolking ziet überhaupt niets in een officieel huwelijk tussen homo’s en van adoptie moet bijna driekwart van de bevolking niets weten.

Onderwerpen