Spring naar de content

Homo-opvang voor asielzoekers moet zijn zoals Blijf van mijn Lijf-huis

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is pislink over een motie van D66-Kamerleden Bergkamp en Dijkstra die met steun van onder meer de PvdA werd aangenomen. In de motie wordt geregeld dat lhbt-asielzoekers apart kunnen worden opgevangen. “Homo’s en hetero’s zijn hier gelijk, mannen en vrouwen zijn hier gelijk. Als je als overheid zegt dat omdat je homo bent, je maar apart moet worden opgevangen, dan zenden we een totáál verkeerd signaal uit. Dan geven we gewoon een stuk van onze kernwaarden van Nederland op. Dus ik vind het echt een belachelijke motie”, aldus Zijlstra.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Edwin van Sas

PvdA-leiders Diederik Samsom verklaart zijn stemgedrag aan de NOS als volgt: “De daders moet je aanpakken, maar tegelijkertijd moet je mensen ook veilig houden. Dat lijkt me een heel simpel principe.”

In Zijlstra’s reactie klinkt door dat niet de daders worden aangepakt, maar dat de slachtoffers apart worden gezet. Samsom laat juist blijken dat de motie los staat van de aanpak van de daders. Wat staat er precies in de motie?

Overwegende dat de regering heeft gesteld dat het «in een acute noodsituatie natuurlijk denkbaar» is dat LHBT-asielzoekers, christenen en andere kwetsbare individuen apart en veilig worden opgevangen, verzoekt de Kamer de regering, daadwerkelijk invulling te geven aan deze mogelijkheid van aparte, veilige opvang voor LHBT’s, christenen en andere kwetsbare individuen, wanneer blijkt dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Met behulp van de motie moet er dus in worden voorzien om bij ‘acute noodsituaties’ de veiligheid te garanderen. Dat klinkt als de Blijf van mijn Lijf-huizen die we kennen voor vrouwen die mishandeld worden door hun man. In zo’n noodgeval is de veiligheid van het individu van het eerste belang, daarna kan pas een proces tegen de dader worden gestart. Want in Nederland geldt (gelukkig) nog dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

Wanneer strikt deze ‘Blijf van mijn Lijf-interpretatie’ van de motie wordt gevolgd (én de daders worden vervolgd) is er weinig mis mee. Als de motie ertoe leidt dat lhbt’ers ‘en andere kwetsbare individuen’ preventief apart worden gezet om te voorkomen dat mensen zich misdragen is dat een totaal verkeerd signaal. Áls je preventief mensen apart wil zetten, laat het dan de potentiële raddraaiers zijn. Al ligt preventief wijzen op de gevolgen die mishandeling van lhbt’ers heeft voor bijvoorbeeld een asielaanvraag meer voor de hand.