Spring naar de content

BinckBank door ‘t putje, bedrijf heeft zeer serieuze problemen

Eerst maar een full disclosure, ik ben de penningmeester van een beleggingsvereniging die een flink dispuut heeft met BinckBank en dit – helaas en gedwongen – voor de rechter uitvecht. U kunt het Googlen maar onder deze link krijgt u al een beetje een beeld.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Dat is niet de aanleiding voor deze column. In die column van maart vorig jaar gaf ik al aan dat er verontrustend veel niet klopt aan de interne organisatie – en in het denken – bij BinckBank. Daar zijn wij als beleggingsvereniging the hard way achter gekomen. Maar door wat daarna nog volgde, werd onze verbazing alleen maar groter. Daarover informeerden we destijds al de AFM, de behandeling van deze klacht loopt nog altijd.

Tijdens het schrijven van dit stukje noteert het aandeel BinckBank ruim 15 procent lager dan de slotkoers van vrijdag. Aanleiding zijn de rampzalige cijfers over het eerste kwartaal 2016 die vanochtend werden gepubliceerd. De winst kelderde met maar liefst 85 procent. Een flinke daling werd al verwacht, maar dit slaat alles.

Inmiddels regent het koersdoelverlagingen voor het aandeel BinckBank op het Damrak. Alle signalen staan op rood: het aantal transacties neemt dramatisch af terwijl ze bij concurrent en uitdager DeGiro juist toenemen. Het beheerd vermogen bij Alex, onderdeel van BinckBank, daalt ook en dat betekent dat de vaste fees dat ook doen.

Intussen heeft topman Vincent Germyns vanochtend een toelichting gegeven. Daar word je nog minder vrolijk van. Het tweede kwartaal is ook zwak begonnen. En uiteraard worden er alweer – of nog steeds – praatjes gemaakt. De winst zou in vijf jaar weer op het niveau van 2009 moeten zijn. Sorry, dat is voor de huidige belegger net zo goed als over 100 jaar. Hoe dat moet: your guess is at good as mine. Or as Vincent Germyns. Nieuwe producten, innovatie, daar moet het van komen. Hoe dat er zelfs maar rudimentair uitziet, hij heeft geen clou.

Ronduit onheilspellend is het dat Germyns aangeeft dat er bij een onveranderde gang van zaken een afwaardering van de goodwill moet worden overwogen. Dat lijkt heel logisch en de vraag is alleen waarom dat nu nog niet gebeurde. In het jaarverslag zien we 152 miljoen aan geactiveerde goodwill, in 2015 is dat nog steeds 144 miljoen terwijl in de tussentijd het resultaat meer dan halveerde. Als zo’n afboeking er komt, dan is – aldus Germyns – overleg met de toezichthouder nodig als het gaat om de mogelijkheid om nog dividend uit te keren. Ik zou er zelf aan willen toevoegen dat ook het huidige aandeleninkoopprogramma discutabel wordt, dat legt nu nog een beetje een bodem onder de koers.

En dan te bedenken dat BinckBank nog geen enkele voorziening heeft getroffen voor de claim van beleggingsvereniging Fibonacci. Terwijl er nu in twee vonnissen zwart op wit staat dat het geen twijfel lijdt dat BinckBank schadeplichtig is. Volgende week is de eerste rolzitting in de bodemprocedure die door de beleggingsvereniging is aangespannen. De schade bedraagt tenminste zo’n 5,5 miljoen maar kan ook nog makkelijk oplopen naar meer dan 10 miljoen, want de posities in de portefeuille liepen tot en met 2017.

Short gaan in BinckBank paste vorig jaar maart niet in ons beleggingsbeleid en dat is nog steeds zo. Maar wat zou ik het graag willen.