Spring naar de content

Fact check: moeten we minstens één uur per dag bewegen?

We zouden per dag minstens één uur goed moeten bewegen, zeker als we werk hebben waarbij we veel zitten, zo luidt de heersende opvatting. Een wereldwijde studie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet onderschrijft dit standpunt.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: EOS Wetenschap

Een internationale groep wetenschappers verzamelde eerdere studies die een verband zochten tussen zitten, bewegen en sterfterisico. Ze vroegen aan de auteurs van deze studies om hun resultaten opnieuw te analyseren volgens een door hen uitgewerkt protocol, zodat ze de studieresultaten van 61 studies over dit onderwerp met elkaar konden vergelijken. Op die manier beschikten ze over gegevens van meer dan één miljoen mensen die ooit hadden deelgenomen aan zo’n studie. Deze gegevens werden vervolgens gecombineerd en opnieuw geanalyseerd.

De deelnemers werden in categorieën ondergebracht, afhankelijk van het aantal uren dat ze dagelijks zittend doorbrachten (minder dan 4 uur, 4 tot 6 uur, 6 tot 8 uur en meer dan 8 uur). De fysieke activiteit werd uitgedrukt in MET, een maatstaf die aangeeft hoeveel energie het lichaam nodig heeft voor een bepaalde activiteit. Deelnemers werden in 4 groepen ingedeeld afhankelijk van het aantal MET’s per week: minder dan 2,5 (komt overeen met 5 minuten matig-intensieve activiteit per dag), 16 (25 tot 35 minuten matig-intensief actief per dag), 30 (50 tot 65 minuten matig-intensief actief per dag) en meer dan 35,5 (60 tot 75 minuten matig-intensief actief per dag). Er werd ook gekeken naar tijd gespendeerd voor televisie (van minder dan 1 uur tot meer dan 5 uur per dag).

De onderzoekers vonden dat mensen die zeer weinig fysiek actief zijn al meer risico lopen op vroegtijdige sterfte wanneer ze meer dan 4 uur per dag zittend doorbrengen. Wie nog meer zit en daarnaast weinig beweegt, riskeert nog vroeger te sterven. Zeer actieve mensen die minder dan 4 uur per dag zittend doorbrengen, lopen tot 59 procent minder kans op vroegtijdige sterfte, zowel door kanker als door hart- en vaatziekten. Mensen die veel fysiek actief zijn en toch een baan hebben waarbij ze minstens 8 uur per dag zitten, zijn beter af dan mensen die weinig beweging nemen en minder dan 4 uur per dag zitten.

De onderzoekers concluderen dat regelmatig matig-intensief actief zijn heel belangrijk is, zeker voor mensen met een zittend beroep.

Deze overzichtsstudie laat er geen twijfel over bestaan: te veel zitten terwijl dit niet gecompenseerd wordt door voldoende bewegen aan matig-intensieve intensiteit verhoogt het risico op vroegtijdige sterfte door hart- en vaatziekten en kanker. Om de risico’s verbonden aan een sedentaire levensstijl te compenseren, zijn extra inspanningen nodig. De huidige aanbeveling van 30 minuten beweging per dag compenseert volgens deze analyse niet de nadelen van minstens 8 uur zitten per dag. Mensen met een kantoorjob zouden volgens de onderzoekers best nog meer bewegen: namelijk 60 tot 75 minuten per dag.

Onderzoekers combineerden studies over de nadelen van veel zitten met de voordelen van fysieke activiteit en komen tot de bevinding dat mensen die minstens 8 uur per dag zitten ongeveer 60 tot 75 minuten zouden moeten bewegen aan een matig-intensieve intensiteit (dat betekent met verhoogde hartslag en licht zweten) om de nadelen van hun sedentaire bestaan voldoende te compenseren.

Onderwerpen