Spring naar de content

De herhaling: Rutte krijgt de volle laag door zijn ‘pleur op’

Op dag twee van de Algemene Politieke Beschouwingen domineerde Mark Rutte, die keurig en gestructureerd vragen beantwoordde van fractievoorzitters, en een hevig vragenvuur over zijn ‘pleur op’ en ‘sprookjestroonrede’ (dixit Wilders) moest doorstaan.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Nico Hofstra

In de loop van de ochtend blikte Geert Wilders terug op onze prachtige ‘sprookjestroonrede’. “De huren zijn gestegen, verzorgingshuizen zijn gesloten, pensioenen zijn gekort, steeds meer asielzoekers komen naar Nederland. Nu moeten we blij zijn met één puntje koopkracht.”

Het verweer van Rutte: “Als je zou doen wat Wilders zegt, dan zouden we de pensioenpotten leegeten en blijft er niets over voor volgende generaties. Mensen maken zich terecht zorgen over allerlei zaken, maar ze willen ook vooruit. We moeten dat gezamenlijk doen. Ik wil de stem zijn van die grote stille meerderheid die wel vooruit wil.”

Laat maar zien
Jesse Klaver en Rutte raakten in debat over de inkomensongelijkheid, die volgens Rutte, niet is toegenomen. Klaver: “Hoge inkomens zijn er meer op vooruitgegaan dan mensen met minder dan modaal loon. Dat is uw beleid. Ga er voor staan.” Klopt niets van, zegt Rutte. En trouwens, ‘laat het maar zien’. “Je kunt geen medianen optellen, dat zei Samsom gisteren ook al. De berekeningen kloppen niet. Als de heer Klaver dat wil, sturen we de berekeningen door aan het CPB, maar ik vrees dat hij daar niet vrolijk van wordt.” Tot zover de inkomensongelijkheid.

Pleur op
We hadden hem al een paar keer voorbij horen komen, de inmiddels befaamde ‘pleur op’ van Rutte tijdens Zomergasten. Vraagje van Samsom: “U had daar goed over nagedacht. Zou een premier zich niet op een verbindender manier moeten opstellen? Had u geen andere woorden kunnen gebruiken?”

Maar ook daar had onze premier over nagedacht. “Hier verschillen we echt totaal van mening. Als duizenden mensen met Turkse vlaggen aan het demonstreren zijn op de Erasmusbrug, als vervolgens een journalist het werk onmogelijk wordt gemaakt en iemand in de camera roept tegen Nederland ‘oprotten’, dan zeg ik ‘pleur op’. Dat vind ik en ik weet zeker dat iedereen dat zo vindt.”

Na Samson weten ook de andere fractievoorzitters niet hoe snel ze bij de interruptiemicrofoon moeten komen: “De premier gaat af als een gieter,” aldus Pechtold. En Buma: “U zegt: als de ander zegt rot op, dan zeg ik pleur op. Zegt u dat ook tegen de artsen, tegen de leraren, tegen de conducteurs?”

Lees hieronder onze recap van dag één van de Algemene Politieke Beschouwingen.

De Tien Plagen en kaboutertjes van Roemer
“Zweren, steekvliegen, water wordt bloed, kikkers, veepest, dood van de eerstgeborene, luizen, hagel en vuur, sprinkhanen, duisternis. De tien Bijbelse Plagen van Egypte, we krijgen ze allemaal voor de kiezen als we het eigen risico afschaffen,” begon SP-fractievoorzitter Emile Roemer de Algemene Politieke Beschouwingen de woensdagochtend, dag één. Kleine correctie van Kees van der Staaij (SGP): “Goed dat de heer Roemer even de plagen van Egypte in herinnering roept, maar het zou beter zijn om het even in juiste volgorde te doen.”

“Waar gaat u die kaboutertjes vinden die dit allemaal gaan betalen, meneer Roemer?” aldus Alexander Pechtold (D66) als reactie op het plan van Roemer om het huidige zorgverzekeringstelsel te vervangen door een nationaal zorgfonds (kosten: 3,4 miljard). Roemer noemt de bureaucratie, managers en consultants en het ‘eindeloos onderhandelen met verzekeraars’ als punten waar nog genoeg te halen valt. Roemer kon echter op geen enkele steun rekenen: “Ons zorgstelsel behoort tot de beste ter wereld,” sprak Halbe Zijlstra (VVD) tegen. En: “Wat zijn die kosten? U staat hier met niks.” Geert Wilders (PVV) stelt een bezuiniging op ontwikkelingshulp voor om de kosten van het zorgfonds te dekken. “Absoluut niet,” werpt Roemer tegen. “We kunnen wel samenwerken op het verlagen van het eigen risico, over de dekking valt nog te discussiëren.” Wordt vervolgd.

Wilders: Nederland bestaat dadelijk niet meer
Na de pauze wordt het debat voortgezet door Zijlstra, die eveneens terugblikt, en wel op de beschouwingen van vier jaar geleden. Zijn conclusie: Nederland is een land waar de hele wereld met bewondering naar kijkt. We hebben het weer geflikt. Wilders door de interruptiemicrofoon: “Ik herinner me hele andere dingen. Een streng immigratiebeleid, duizend euro voor iedere Nederlander, meer gezag voor de politie, handen af van de hypotheekrenteaftrek. Daar is helemaal niets van waar geworden.” En, nadat Zijlstra sprak over veiligheid, merkte Wilders op: “We zullen Nederland moeten bevrijden van de islam, anders bestaan we dadelijk niet meer.” Meneer Wilders heeft daar volgens de heer Zijlstra wel een beetje gelijk in: “Heel veel aanslagen hebben een radicaal-islamitische achtergrond. Daar moeten we niet voor weglopen.”

Rond vijf uur is het de beurt aan Sybrand Buma (CDA) die ook met een idee komt nadat hij eerst van wal stak over de joods-christelijke traditie in Nederland, en wederzijds respect in de samenleving. Het plan van Buma: de dienstplicht weer invoeren, want er is best een aantal jongeren die wel een stevige heropvoeding kunnen gebruiken.

Vervolgens gaat Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) door over ritueel slachten, wanneer Buma stelt dat de vrijheid van meningsuiting en religie niet absoluut zijn. “Er worden nog steeds twee miljoen dieren per jaar onverdoofd geslacht. Waarom houdt vrijheid van godsdienst op waar dierenleed begint?” Tja, daar zijn regels voor, stelt Buma die zegt dat de vrijheid van godsdienst al in die zin ingeperkt is.

De avond ging van start met Diederik Samsom (PvdA) als  vierde spreker. Samsom kreeg ruim de tijd om zijn verhaal af te steken, want voor de verandering was het tijdens zijn praatje iets minder druk bij de interruptiemicrofoon. Het werd laat op de eerste avond van de Algemene Beschouwingen. Rond kwart over elf kwam Tunahan Kuzu (DENK) nog even aan het woord: de miljoenennota lijkt geschreven door Emile Ratelband, zo stelt Kuzu. “Dit kabinet doet net alsof er in Nederland een groot verjaardagfeest aan de gang is. De minister-president staat lachend aan de tafel en roept: pleur op als Asscher een stuk taart wil pakken.”