Spring naar de content

Gerard Spong schiet flinke gaten in anti-discriminatieplan DENK

Politieke beweging DENK heeft een anti-discriminatieplan opgesteld. De redactie van Pauw nodigde Farid Azarkan uit om een aantal punten uit dat plan (‘een ketenaanpak’) toe te lichten, en vroeg strafpleiter Gerard Spong om het te voorzien van juridisch advies. Eloquent schoot de jurist flinke gaten in de ketenaanpak van het aspirant-Kamerlid.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: De Redactie

DENK: We moeten af van de woorden allochtoon en autochtoon. We spreken in het vervolg van Marokkaanse Nederlanders.
Gerard Spong, bedenkelijk, vroeg hardop: ‘Is dat geen etikettenschwindel?’

DENK: We moeten af van ons koloniale verleden en schrappen (straat)namen die daaraan refereren.

DENK: Er moet een speciale racisme-politie komen.
De dierenpolitie, een narcoticabrigade, een zedenpolitie. ‘We kunnen net zo goed een fietsendiefstalpolitie scheppen,’ merkt Spong op, wijzend op een eveneens groot probleem in Nederland.

DENK: Er is te weinig expertise bij rechters en het OM.
Het rechtsapparaat zou onvoldoende in staat zijn zaken over discriminatie en racisme te behandelen, stellen Azarkan en consorten in de ketenaanpak. ‘Idioot,’ vindt Spong die bewering. ‘Die rechterlijke macht is meer dan geëquipeerd om dit soort zaken te behandelen.’ Zowel op het Openbaar Ministerie als op het ministerie van Veiligheid en Justitie zou voldoende expertise zijn.

Waarover de twee het vrijwel direct eens zijn, is de bezetting van rechters in Nederland: tamelijk wit. Een aandachtspuntje, vindt DENK. Ook hier maakt Spong korte metten mee: ‘Witte rechter kan net zo goed onderlegd zijn in discriminatiezaken als een zwarte.’

DENK: Er moet een racismeregister worden opgericht, zodat overtreders geen baan meer bij de overheid kunnen krijgen.
Een beroepsverbod voor een baan bij de overheid? Dat is toch je reinste discriminatie? Spong stelt: ‘U als slachtoffer van discriminatie, bepleit discriminatie.’ De weerlegging van Azarkan: ‘Nee, maar het is wel in het belang van een beter Nederland.’

DENK: Stel voor overtreders een gebiedsverbod in van racisme- en discriminatie-hotspots, zoals de Haagse markt.
Een gebiedsverbod ‘U weet dat dit allang mogelijk is, als bijzondere voorwaarde?’ vraagt Spong Azarkan. Ja, dat weet de heer Azarkan.

Azarkan komt al snel bij de zaak omtrent Leroy Fer. De (zwarte) voetballer en zijn (zwarte) medespelers plaatsten een selfie op Instagram en werden overladen met racistische uitlatingen. Een aantal van de daders kreeg een boete van 360 euro, en dat stoot de heer Azarkan tegen het hoofd. De maximum straf hierop zou twee jaar zijn, en DENK sluit zo’n hoge straf niet uit voor dergelijke overtredingen.

Spong citeert vervolgens uit het Wetboek van Strafrecht, artikel 137F: ‘Deelnemen aan discriminerende activiteiten wordt bestraft met maximaal drie maanden gevangenisstraf.’ Waar Azarkan die twee jaar vandaan tovert, vraagt Spong zich af. Bovendien, kan de strafpleiter garanderen vanuit praktijkervaring: hoger straffen helpt niet. ‘Een populistische maatregel.’

Er valt het nodige af te dingen op de ketenaanpak van DENK, in juridische zin. Gerard Spong stelde echter dat hij de aanpak van racisme ‘lofwaardig’ vindt. ‘Maar het is wel veel oude wijn in nieuwe zakken.’ Eén punt uit het programma, natuurlijk weer net het punt dat de Pauw-redactie achterwege liet, stond Spong in ieder geval aan: de zogenaamde mediation-aanpak, waarbij een overtreder van racisme in contact wordt gebracht met een slachtoffer van racisme.

Het hele gesprek aan tafel bij Jeroen Pauw ziet u hieronder terug.

Onderwerpen