Spring naar de content

Taal vormt nog steeds barrière voor de wetenschap

Hoewel Engels de taal van de wetenschap is, wordt nog steeds een derde van de wetenschappelijke artikelen niet in het Engels gepubliceerd. Onderzoekers stellen dat dit de kennisoverdracht belemmert en een serieus probleem vormt voor de wetenschap.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Door Postma

Onderzoekers aan de universiteit van Cambridge bekeken de ruim 75 duizend wetenschappelijke documenten over biodiversiteit die in 2014 in 16 verschillende talen op Google Scholar werden gepubliceerd. Hiervan was ruim een derde niet in het Engels beschikbaar, en van ongeveer de helft van de niet-Engelse artikelen was ook geen Engelse titel of samenvatting beschikbaar.

Veel wetenschappers zouden er ten onrechte van uitgaan dat alle belangrijke informatie in het Engels beschikbaar is waardoor wetenschap die alleen in een andere taal gepubliceerd is, vaak genegeerd wordt. Hierdoor missen we niet alleen informatie, maar kan het ook voor een niet-representatief beeld zorgen. Met name bij onderwerpen waar lokale kennis van groot belang kan zijn, zoals milieuwetenschappen die nodig zijn voor het behoud van de biodiversiteit vormt de taalbarrière een probleem.

Het Engels als taal van de wetenschap heeft ook een consequentie die de andere kant op werkt. In landen waar het Engels niet de moedertaal is ligt de prioriteit tegenwoordig vaak bij het publiceren in het Engels. Hierdoor wordt de informatie vaak niet in de lokale taal beschikbaar gesteld, wat vooral problematisch is wanneer het van belang is voor lokaal beleid.

Volgens de onderzoekers – die hun eigen samenvatting in vijf talen lieten publiceren – heeft de wetenschap er veel baat bij om in meerdere talen beschikbaar te zijn. Ze roepen aan wetenschappelijke bladen op om de samenvattingen in meer dan één taal te publiceren en aan financiers en universiteiten om onderzoekers te stimuleren hun werk te laten vertalen.

Onderwerpen