Spring naar de content

Resultaten Alex trekken zware wissel op Binck in 2016 én 2017

Al dagen volgde ik de site van Alex.nl, wachtend op de beleggingsresultaten tot en met december 2016. Zouden ze goed zijn geweest, dan zou je verwachten dat ze direct na afloop van 2016 op de site zouden zijn geplaatst. Toen dat niet gebeurde – en maar voortduurde – wist ik het eigenlijk wel en vrijdag jongstleden werd het bevestigd.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Alex is een volledige dochter van Binck Bank. Wie niet zelf wil beleggen kan het beheer aan Alex overlaten. Dat kost vast één procent van het ingelegde bedrag en variabel tien procent van de gemaakte winst. Als belegger kies je voor een profiel, van Defensief tot Zeer speculatief. Alex beroept zich op een systeem dat tijdig in – en uitstapt en daardoor alleen maar de halleluja-momenten op de beurs zou moeten meemaken.

De beste tijden van dat systeem liggen inmiddels al bijna tien jaar achter ons maar Alex blijft erin geloven. Nu is het leuke van de beurs dat er maar één ding telt: het resultaat. En dat is makkelijk meetbaar, dan staat er immers meer geld op je rekening.

Alex blijft klanten trekken met resultaten uit – overwegend – een zeer ver verleden. Maar de door Alex gepresenteerde resultaten zijn in veel gevallen alleen maar beter als je 2008 als startjaar neemt.

Ik heb drie van de vijf profielen doorgerekend aan de hand van vier criteria:

  1. vanaf 2008, zoals Alex doet;
  2. vanaf 2009;
  3. de laatste vijf jaar;
  4. de laatste drie jaar.

Ik heb de drie criteria gekozen aan de hand van de aannemelijkheid dat iemand ze kiest.

In het profiel Defensief doet Alex het alleen beter dan een door Alex-zelf gekozen vergelijkbaar model als 2008 het startpunt is maar slechter in alle andere gevallen: als je als startjaar 2009 kiest in plaats van 2008, de laatste vijf jaar en de laatste drie jaar. Bij een inleg van 25.000 euro (de keuze van Alex) bedragen de verschillen per ultimo 2016 tussen de circa 4.000 en 7.000 euro, in uw nadeel.

In het profiel Behoedzaam doet Alex het alleen beter dan een door Alex zelf gekozen vergelijkbaar model als 2008 het startpunt is maar slechter in alle andere gevallen: als je als startjaar 2009 kiest in plaats van 2008, de laatste vijf jaar en de laatste drie jaar. Bij een inleg van 25.000 euro (de keuze van Alex) bedragen de verschillen per ultimo 2016 tussen de circa 1.000 en 10.000 euro, in uw nadeel. Bij vijf jaar is er geen significant verschil, Alex doet het een paar honderd euro beter, per saldo.

In het profiel Speculatief doet Alex het alleen beter dan een door Alex-zelf gekozen vergelijkbaar model als 2008 het startpunt is maar slechter in alle andere gevallen: als je als startjaar 2009 kiest in plaats van 2008, de laatste vijf jaar en de laatste drie jaar. Bij een inleg van 25.000 euro (de keuze van Alex) bedragen de verschillen per ultimo 2016 circa 2.000 euro, in uw nadeel. Bij ‘vanaf 2009’ jaar is er geen significant verschil, Alex doet het iets meer dan 1.000 euro beter, per saldo. Dat is gezien het zeer hoge risicoprofiel van deze keuze een verwaarloosbaar verschil.

In totaal heb ik van drie Alex-profielen elk drie ander tijdspannes dan Alex hanteert doorgerekend, ik liet dan 2008 vallen. Van de 9 door mij berekende modellen doet Alex het er in 7 slechter dan z’n eigen benchmark en in twee gevallen verwaarloosbaar beter.

Waarom brengt dit de resultaten van Binck Bank nog verder in gevaar?

Om te beginnen raakt het de geloofwaardigheid van Binck en Alex. Het bedrijf kreeg al in 2016 van de AFM een boete van 750.000 euro wegens misleiding in z’n reclames. En daarnaast nog een boete van 500.000 euro wegens administratieve onvolkomenheden.

Sinds 2014 is er sprake van een steeds grotere uitstroom van beleggers bij Alex – althans het ingelegde kapitaal – waarvan Binck vast één procent vast toucheert. In februari, als Binck de jaarcijfers publiceert, zien we waarschijnlijk dat die uitstroom niet stopt.

Maar ook is het zo dat de 10 procent resultaat-fee die Binck daarnaast toucheert pas mag worden geïncasseerd als eerst verliezen uit het verleden zijn gecompenseerd. Dat drukt dus ook nog in 2017 de potentiële winst want er zijn nog verliezen uit zowel 2014 als 2016 te compenseren in een aantal modellen.

Disclaimer

  • Ik heb uitsluitend data gebruikt die Alex zelf publiceert.
  • Ik hanteer voor de vergelijking de gegevens van Alex.
  • Ik stel een volledige breakdown van mijn berekeningen aan iedereen beschikbaar, op verzoek. Mailt u naar [email protected]

Onderwerpen