Spring naar de content
bron: Flickr

Er zijn dagelijkse gewoontes die onze persoonlijkheid onthullen

Extraverte mensen zijn gelukkiger, enthousiastelingen hebben meer kans op geluk, zorgvuldigen hebben meer harmonieuze relaties en introverten eten meer zoetigheid. Het valt zo gek niet te bedenken, of psychologen hebben het onderzocht. Maar tot voor kort ontbrak er een onderzoek naar persoonlijkheid: Wat zijn de dagelijkse gewoontes van mensen met bepaalde persoonlijkheidseigenschappen?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Door Postma

Onderzoekers aan de Universiteit van Rochester en het Oregon Research Institute profileerden bijna achthonderd mannen en vrouwen uit Oregon met een gemiddelde leeftijd van 51. De participanten ondergingen een persoonlijkheidstest. Daarbij moesten ze over honderd verschillende gedragskenmerken aangeven in hoeverre deze hun persoonlijkheid beschrijven.

Om te bepalen wat de typerende bezigheden van een bepaald karakter zijn, gaven de deelnemers van vierhonderd activiteiten aan hoe vaak ze deze het laatste jaar gebezigd hadden. De activiteiten varieerden van het lezen van een boek tot het zingen in de douche.

Uit de analyse wordt geconcludeerd dat persoonlijkheid correleert met dagelijkse bezigheden en gewoontes. Daarbij zijn er voor alle ‘Big Five’ persoonlijkheidsdimensies stereotiepe bezigheden aan te wijzen.

Resultaten

Veel typerend gedrag is niet verrassend, blijkt uit het onderzoek. Zo gaan extraverte mensen vaker naar een feestje en zijn gewetensvolle mensen minder lastig. Ruimdenkende mensen lezer vaker poëzie en kopen meer organische producten. Ook logisch verklaarbaar is dat introverte en gewetensvolle mensen minder vaak alcohol drinken dan de degenen met een extravert karakter.

Andere resultaten vielen minder te verwachten. Zo bleek uit de analyse dat mensen die zorgvuldig zijn minder lezen en vriendelijke mensen vaker zingen onder de douche. Extraverte personen gaan het vaakst naar de sauna en golfbaan. Opvallend is ook dat mensen met een ruimdenkend karakter frequenter schelden in het openbaar en thuis vaker bloot zijn.