Spring naar de content
bron: ANP/AFP Foto/ Brendan Smialowski

Hoogopgeleide Amerikanen zijn het vaker oneens over klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu in het Amerikaanse Houston te zien. Toch verschillen onder hoogopgeleide Amerikanen de opvattingen over klimaatverandering het sterkst. 

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Door Postma
Houston
Beeld:

Onderzoekers aan de Carnegie Mellon University analyseerden de acceptatie van wetenschappelijke feiten over klimaatverandering, de oerknal, menselijke evolutie, stamcel-onderzoek, genetisch gemodificeerd voedsel en nanotechnologie onder 65.000 Amerikanen. De opvattingen werden afgezet tegen het opleidingsniveau, de wetenschappelijke basiskennis en de politieke voorkeur van de deelnemers.

Politieke voorkeur doorslaggevend

De Amerikanen met een lager opleidingsniveau waren neutraler in hun acceptatie van wetenschappelijke informatie over deze controversiële onderwerpen. Onder de hoogopgeleide deelnemers liepen de meningen veel verder uiteen.

De politieke voorkeur – liberaal of conservatief – speelt bij hen een grote rol. De conservatieven met veel kennis wijzen deze wetenschap vaak af.

De onderzoekers geven twee mogelijke verklaringen voor hun resultaten. De hoogopgeleiden zouden gemotiveerder redeneren doordat deskundige mensen beter in staat zijn om ‘het bewijs te interpreteren op een manier waardoor het hun voorkeur ondersteunt’.

Overmoedigheid

Een tweede verklaring zou overmoedigheid zijn. Door veel vertrouwen te hebben in de eigen inzichten is het lastiger om nieuwe kennis, die daar wellicht niet helemaal bijpast, te accepteren.

De treurige conclusie is dat meer informatie en bewijs niet helpt om ontkenners van het klimaatprobleem te overtuigen. Eerder onderzoek aan de Yale University concludeerde iets anders. Ontkenning van klimaatverandering zou voornamelijk een kwestie van opleiding zijn. Het is niet mogelijk deze onderzoeken te vergelijken.

Het mondiale onderzoek aan Yale richtte zich ook op mensen die nog nooit van klimaatverandering gehoord hadden. Voor liefst veertig procent van de wereldbevolking is dit namelijk het geval.

Nederland

In Nederland is het vertrouwen in de wetenschap groot. Volgens cijfers van het Rathenau Instituut geven Nederlanders de wetenschap het hoogste cijfer van alle acht instituties waarnaar gevraagd werd. Bij hoogopgeleide mensen is dit vertrouwen zelfs het grootst. Een onderzoek naar de situatie in ons land dat vergelijkbaar is met het onderzoek van de Amerikaanse studie ontbreekt.

De toename van het aantal ouders dat hun kinderen niet laat vaccineren lijkt een Nederlands voorbeeld van de conclusies van het onderzoek. Ook in het vaccinatiedebat zijn het de hoogopgeleiden die het sterkst van mening verschillen. De ouders die weigeren zouden bewust de redenen om te vaccineren afwijzen.