Spring naar de content
bron: Flickr/Bago Games

The Terminator als wapen tegen vleesconsumptie

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten de vleesproductie en -consumptie in Nederland drastisch omlaag. Dat kan alleen als de veestapel fors krimpt, bepleit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Arnold – The Terminator – Schwarzenegger weet raad.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Jan Smit

Nederlandse veehouders zijn laaiend, LTO Nederland en COV, de lobbyclub van de vleessector, voorop.

Aanleiding: een advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), een belangrijk adviesorgaan van de regering. Het mes moet in de Nederlandse veestapel, meent de Rli. En niet een beetje, nee: fors. Alleen zo kan Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs halen.

Kortzichtig, fulmineren de lobbyisten van de COV. “Een tunnelvisie op ‘vlees’ én op Nederland lost het (internationale) milieuvraagstuk niet op.” Waarom wordt er altijd naar de productgroep ‘vlees’ gekeken en niet naar andere sectoren, vraagt de lobbyclub zich af.

Ingrijpen is helemaal niet nodig, betoogt ook LTO Nederland. Met onder meer de productie van wind- en zonne-energie en biogas en een dalend gebruik van kunstmest ligt de veehouderij al op koers, aldus deze belangenorganisatie.

Contraproductief

Invoering van een vleestaks – de Rli oppert een verhoging van de BTW op vlees naar 21 procent – is volgens de beide clubs helemaal desastreus. COV noemt zo’n heffing ‘onuitvoerbaar en contraproductief’.

 Het Pavlov-gehalte van de reacties is hoog.

Dat LTO en COV zo scherp op het advies reageren, is niet zo vreemd. Duurzaam en gezond voedselbeleid staat momenteel hoog op de politieke agenda. Morgenmiddag (donderdagmiddag, red.) houdt de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit er zelfs een speciale hoorzitting over. Experts van onder meer de Rli, Wageningen Universiteit, InHolland, Kromkommer – geen grap – en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geven daarbij acte de préséance.

Maar het Pavlov-gehalte van de reacties is hoog. Wil Nederland de klimaatdoelen van Parijs halen, dan moet er wel naar de veestapel gekeken worden. Nederland mag volgens dit akkoord in 2050 nog maar een kleine 10 megaton CO2 per jaar uitstoten. Alleen de veehouderij is op dit moment al goed voor 18 megaton.

Dit zijn cijfers waar weinig tegenin valt te brengen. Wegkijken, zoals LTO en COV nu doen, getuigt van gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Hetgeen overigens niet betekent dat de veehouders de pijn helemaal alleen moeten dragen. De kosten van de sanering moeten mede worden gedragen door de overheid, bepleit de Rli. Ook de consument moet bijdragen, door minder vlees te eten en daar meer belasting (vleestaks) over te betalen. Een heffing die dan weer kan worden gebruikt om veehouders te compenseren.

China gebeten hond

De reacties van de veehouders snijden bovendien weinig hout. Zij wijzen er graag op dat Nederland geen eiland is – ook COV schermt daar nu weer mee. Alleen als álle landen gezamenlijk de vleesconsumptie aan banden leggen, heeft dat volgens hen voldoende effect.

Vooral China moet het regelmatig bij ontgelden. De vleesconsumptie van de Chinezen is de afgelopen jaren explosief gestegen, van 13 kg per persoon per jaar in 1982 tot 63 kg in 2016 – ter vergelijking: een Nederlander eet gemiddeld jaarlijks 77 kg vlees per persoon. Daardoor bedraagt de jaarlijkse C02-uitstoot van de Chinese veestapel liefst 2,8 miljard ton: 280 keer (!) zoveel als die van de Nederlandse koeien, varkens en kippen.

 Al in 2016 startte de Chinese overheid een publiciteitscampagne om de dagelijks vleesconsumptie te halveren tot 40 tot 75 gram per persoon.

Maar een ding wordt daarbij voor het gemak vaak over het hoofd gezien: diezelfde Chinezen werken er hard aan om de uitstoot te verminderen. Al in 2016 startte de overheid een publiciteitscampagne om de dagelijks vleesconsumptie te halveren tot 40 tot 75 gram per persoon – huidige vleesconsumptie per persoon in Nederland: ruim 200 gram per dag.

Vleesconsumptie
Beeld:

Zij ging daarbij niet over een nacht ijs. Niemand minder dan de Oostenrijkse acteur Arnold Schwarzenegger en Canadese filmmaker- en -regisseur James Cameron (Titanic, The Terminator), beiden overtuigd vegetariër, werden gecharterd voor een grootscheepse publiciteitscampagne.

The Terminator als wapen in de strijd tegen de vleesconsumptie: misschien zo gek nog niet.

Onderwerpen