Spring naar de content
bron: ANP/Jerry Lampen

Femke Halsema heeft als moeder de plicht haar kind te beschermen

De vijftienjarige zoon van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam werd onlangs in diezelfde stad aangehouden omdat hij een ‘gewapende’ inbraak heeft gepleegd. Dat meldt De Telegraaf vandaag groot op de voorpagina van de krant. Ook zouden – opnieuw volgens de krant – politiemensen gefrustreerd zijn omdat de zaak ‘onder de pet’ wordt gehouden. Vraag is nu: is dit nieuws of hebben zelfs de burgemeester van Amsterdam en haar minderjarige zoon recht op privacy?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

Ja, het is nieuws indien de feiten en omstandigheden zouden leiden tot de conclusie dat Halsema haar positie als burgemeester heeft gebruikt om te voorkomen dat haar zoon anders wordt behandeld dan andere kinderen die verdacht worden van een dergelijk misdrijf. 

Daarvoor zijn echter vooralsnog geen aanwijzingen. Immers het feit dat de kwestie niet door de politie bekend is gemaakt, duidt geenszins op een doofpot. Hoe vaak wordt de identiteit van een vijftienjarige first offender publiek gemaakt? Dat gebeurt normaal gesproken helemaal niet. 

Omdat het om de zoon van de burgemeester gaat, lijkt het erop dat de politie extra maatregelen heeft getroffen om zijn identiteit af te schermen, precies om te voorkomen wat er vandaag is gebeurd, namelijk dat de zaak de voorpagina van De Telegraaf zou halen en de vijftienjarige in kwestie onevenredig wordt geschaad door publiciteit.

Dat is legitiem vanuit het oogpunt van zowel de politie als de minderjarige dader. Publiciteit alléén omdat zijn moeder een belangrijke functie bekleedt, leidt tot ongewilde ‘bekendheid’ die hem zijn hele leven kan achtervolgen.

Publiciteit alléén omdat zijn moeder een belangrijke functie bekleedt, leidt tot ongewilde ‘bekendheid’ die hem zijn hele leven kan achtervolgen

Ieder andere minderjarige wordt door het systeem juist beschermd en een eventueel strafblad na het achttiende levensjaar wordt gewist om een ‘levenslang’ stigma te voorkomen als gevolg van een jeugdzonde.

Zolang er geen feiten worden aangedragen, die duidelijk maken dat Halsema in haar rol als burgemeester en korpsbeheerder buiten haar boekje is gegaan, zouden de media dan ook terughoudend moeten zijn. 

Ook een burgemeesterszoon van vijftien heeft daar recht op privacy. Hij zal zich voor een rechter moeten verantwoorden, waarschijnlijk loopt er op dit moment al een onderzoek van de Kinderbescherming of Jeugdzorg naar zijn leefomstandigheden en heeft de kwestie al veel impact op zijn jonge leven. 

Zeker omdat hij (zoals gezegd) een ‘first offender’ is. Hij heeft geen strafblad en in dat geval verdient een minderjarige het voordeel van de twijfel en zeker geen publieke veroordeling. Dat is een kwestie van beschaving, die zich in dit geval zou moeten vertalen in terughoudendheid bij de media.

Hij heeft geen strafblad en in dat geval verdient een minderjarige het voordeel van de twijfel en zeker geen publieke veroordeling

Ook Femke Halsema verdient ons mededogen. Als publiek figuur – de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad – wordt zij (terecht) kritisch gevolgd. Maar als het gaat om een minderjarig kind dat een missstap heeft begaan is zij vooral moeder. 

Voor iedere ouder is een dergelijke kwestie een nachtmerrie. Angst, boosheid en het instinct om je kind te beschermen wisselen elkaar af. Zolang Femke Halsema bij het ‘beschermen’ van haar kind, geen misbruik maakt van haar positie als burgemeester, is het haar plicht om haar zoon uit de wind te houden. Dat is geen doofpot, maar iets wat iedere ouder behoort te doen. 

Onderwerpen