Spring naar de content
bron: Facebook

Vergoeding: Zelfs de hond van Isabelle Diks (GL) ‘woonde’ in Den Haag

GroenLinks Kamerlid Isabelle Diks kwam onlangs in opspraak vanwege het wachtgeld dat zij ontving. “Ik heb zo mijn bestedingspatroon”, verklaarde Diks. Nu blijkt dat zij vanaf 2018 tevens een verblijfskostenvergoeding kreeg van ruim 46.000 euro netto. Dit omdat zij stond ‘ingeschreven’ bij de gemeente Leeuwarden. Maar woonde zij daar wel? We vroegen het aan haar politiek leider Jesse Klaver. Lees mee met Ton F. van Dijk over transparantie én gemeenschapsgeld bij GroenLinks.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

Geachte heer Klaver, Beste Jesse,

Ik richt me direct tot u omdat ik in het kader van een publicatie in HP/De Tijd een aantal vragen heb gesteld aan een Kamerlid van uw fractie, Isabelle Diks. Deze vragen hebben betrekking op het mogelijk onrechtmatig ontvangen van een verblijfskostenvergoeding ter hoogte van ruim 46.000 euro netto. De belangrijkste vraag die ik heb gesteld weigert zij echter (via haar woordvoerster) te beantwoorden. Deze vraag luidt:

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Hoeveel dagen verbleef Isabelle Diks vanaf januari 2018 tot heden in Leeuwarden en hoeveel dagen in Den Haag?

Daarom stel ik deze vraag nu nadrukkelijk aan u als leider van zowel de partij als de Kamerfractie. U bent niet alleen politiek verantwoordelijk voor Kamerleden van uw fractie, u bent ook de direct leidinggevende van Isabelle Diks.

Toelichting:
Bronnen uit de directe omgeving van Isabelle Diks hebben tegenover HP/De Tijd verklaard dat zij vanaf januari 2018 samen met haar echtgenoot Marc Jacobs woonachtig is in Den Haag en dat zij daar het grootste deel van haar tijd doorbrengt. Het huis van Diks staat sindsdien (of al eerder) te koop en zij is volgens bronnen in Leeuwarden niet of nauwelijks aanwezig in haar woning. De echtgenoot van Diks werkt ook fulltime in Den Haag, zij heeft geen gezinsleden die in Leeuwarden zijn achtergebleven, zelfs haar hond is meegegaan naar Den Haag.

De echtgenoot van Diks werkt ook fulltime in Den Haag, zelfs haar hond is meegegaan naar Den Haag.

Toch staat zij naar eigen zeggen wel ‘ingeschreven’ in de gemeente Leeuwarden. Deze plaats staat ook vermeld op de website van de Tweede Kamer als haar woonplaats. Zoals gezegd woont zij echter in Den Haag en brengt zij daar het grootste deel van haar leven door. Volgens de wet dient mevrouw Diks zich dan binnen vijf dagen in te schrijven in deze gemeente. Dit is echter niet gebeurd. Hiervoor kan mevrouw Diks een boete krijgen van de gemeente. Het is een regel die voor alle burgers van die stad geldt.

Isabelle Diks bevestigt dat zij in 2019 nauwelijks in Leeuwarden is geweest als gevolg van haar blindedarmontsteking en de nasleep daarvan. Ook bevestigt zij dat zij in haar ‘vrije tijd’ zoveel mogelijk in Leeuwarden wil zijn, maar dat dit dus niet altijd lukt. Zij spreekt derhalve zelf van een verdeling die ‘scheef’ is. Zij weigert echter nadrukkelijk de vraag te beantwoorden hoeveel dagen zij dan in Leeuwarden verbleef en hoeveel in Den Haag?

Dit is van belang omdat Isabelle Diks vanaf januari 2018 tot heden een verblijfskostenvergoeding heeft ontvangen van ruim 2000 euro netto per maand. In totaal gaat het om ruim 46.000 euro netto, volgens haar eigen opgaaf.

Deze regeling is bedoeld voor Kamerleden wier sociale- en/of gezinsleven zich in een andere plaats afspeelt dan Den Haag. Dit is in het geval van Isabelle Diks echter niet het geval. Als gevolg hiervan heeft Isabelle Diks mogelijk ten onrechte deze vergoeding ontvangen en dit kan in dat geval als onrechtmatig worden aangemerkt. Dat is een ernstige zaak, het gaat immers om belastinggeld en het bedrag is twee keer het salaris van een verpleegster of onderwijzer, de mensen waar GroenLinks voor op wil komen.

Het bedrag is twee keer het salaris van een verpleegster of onderwijzer, de mensen waar GroenLinks voor op wil komen.

Alvorens HP/De Tijd tot publicatie overgaat wil ik graag een antwoord op mijn vraag, zoals hierboven gesteld. Immers het antwoord op die vraag is bepalend voor de plaats van hoofdverblijf van Isabelle Diks en dus ook van de eventuele onrechtmatigheid van de ontvangen vergoeding.

De regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor het betalen van dubbele lasten voor een woning die te koop staat in de oude woonplaats.

Omdat GroenLinks niet in het midden kan laten of er sprake is van mogelijke fraude met gemeenschapsgeld door een Kamerlid ben ik van mening dat mijn vraag, die relevant en legitiem is, dient te worden beantwoord. Ik doe daarom een beroep op u als leider van de partij om er op toe te zien dat deze vraag naar behoren wordt beantwoord. 

Niet in de laatste plaats omdat Isabelle Diks schriftelijk heeft laten weten dat de gehele Kamerfractie – en u dus ook – van bovenstaande situatie ‘op de hoogte’ is.

Het spreekt voor zich dat als uit de opgaaf van verblijfsdagen in Leeuwarden blijkt dat deze plaats wel haar hoofdverblijf is, HP/De Tijd van publicatie af zal zien. Er lijkt dus ook geen enkele reden te zijn om de vraag niet te beantwoorden.

Ik reken op uw bemiddeling en inzet om zo te komen tot klaarheid in deze kwestie. Altijd tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,
Ton F. van Dijk

PS: Ter toevoeging: sinds afgelopen week én de dag waarop ik mijn vragen heb gesteld heeft mevrouw Diks onmiddellijk haar woonplaats aangepast op de website van de Tweede Kamer.

Zij gaf aan die dag haar huis verkocht te hebben, hetgeen bevestigt dat zij niet in Leeuwarden woont, want anders zou zij wel eerst nog moeten verhuizen, maar kennelijk is het verkopen van haar woning onder voorbehoud in combinatie met vragen vanuit de journalistiek de reden om nu het woonadres te wijzigen en woont zij vanaf die dag wel opeens officieel in Den Haag.

U begrijpt dat dit nog meer vragen oproept.

De website van de Tweede Kamer toen HP/De Tijd vragen stelde
De website van de Tweede Kamer kort nadat HP/De Tijd vragen stelde

Beste Ton,

Naar aanleiding van de mail die je aan Jesse Klaver hebt gestuurd het volgende:

Isabelle Diks was wethouder in Leeuwarden toen ze verkozen werd als Tweede Kamerlid. Omdat dagelijks heen en weer rijden onmogelijk bleek heeft zij naast haar huis in Leeuwarden een appartement in Den Haag gekocht en verdeelde ze haar tijd tussen Leeuwarden en Den Haag. Daarvan heeft ze de fractie van GroenLinks op de hoogte gesteld. We vragen van Kamerleden niet een registratie bij te houden waar ze welke dag verblijven.

Overigens is het zo dat het huis van Isabelle Diks in Leeuwarden recent is verkocht en dat zij inmiddels staat ingeschreven in Den Haag.

Vriendelijke groet,

Diederik ten Cate
Woordvoerder Jesse Klaver