Spring naar de content

Klim op onze zeepkist!

HP/De Tijd opent een online Speakers’ Corner.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door De Redactie

In het noordoosten van Hyde Park in Londen bevindt zich sinds jaar en dag de Speakers’ Corner. Elke zondag worden hier de befaamde zeepkisttoespraken gehouden. Iedereen die iets te melden heeft, mag op een zeepkist klimmen en in het openbaar zijn of haar mening over politiek, cultuur en religie verkondigen.

HP/De Tijd opent geheel in die traditie een online Speakers’ Corner. Wij verbinden ons aan geen enkele politieke of maatschappelijke stroming, maar vinden dat iedereen gehoord moet worden. Heeft u een actueel opinieartikel geschreven dat u graag bij een groot publiek onder de aandacht wilt brengen? Mail het stuk (maximaal 500 woorden) dan o.v.v. Zeepkist naar [email protected]. De beste stukken plaatsen we op onze website. De redactie behoudt zich het recht voor de te plaatsen artikelen in te korten dan wel te redigeren.