Spring naar de content

Hoofddoekjes

Bij een bezoek aan een islamitische school vroeg Ayaan Hirsi Ali onlangs aan een moslimvader waarom mannen eigenlijk geen hoofddoek dragen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Bart Croughs

In plaats van het nogal voor de hand liggende antwoord te geven dat mannen nu eenmaal geen vrouwen zijn, wees de moslimvader triomfantelijk naar het petje op z’n hoofd. Hij droeg wel degelijk ook hoofdbedekking! Mannen en vrouwen zijn gelijk! Het tekent de kracht van het Hollandse feminisme: zelfs moslims voelen zich genoodzaakt hun antwoorden te formuleren binnen de grenzen van het feminis-tisch betamelijke. Het was leuk bedacht van deze vader, maar het kan nog beter. De stelling van intellectuelen als Hirsi Ali, Cisca Dresselhuys, Sylvain Ephimenco et cetera dat het hoofddoekje vrouwvijandig en onderdrukkend is, en dat bevrijde moslima’s hun hoofddoek dienen af te werpen, kan door de moslims eenvoudig op z’n kop worden gezet. De vijand kan met eigen wapens worden verslagen. Moslima’s die door de feministische klerenpolitie worden lastiggevallen over hun hoofddoekje, doen er voortaan verstandig aan om uit tactische overwegingen verwijzingen naar de kledingvoorschriften uit de koran achterwege te laten. Dit argument zal nooit geaccepteerd worden: de koran wordt door de feminist beschouwd als een vrouwvijandig boek en heeft dus geen enkele autoriteit. Nee, de hoofddoek is eenvoudig bedoeld om de vrouw te beschermen tegen de verwerpelijke seksistische blikken van de man. Vrouwen dienen geen lustobject te zijn. Ze moeten worden beoordeeld op hun competentie, intelligentie en karakter, en niet op hun uiterlijk. En daarbij helpt de hoofddoek. Kortom, de hoofd-doek is eenvoudig het moslimequivalent van de aloude Hollandse tuinbroek, de standaarduitrusting van Hollandse feministes in de jaren zeventig. Dat deze feministes hun oude idealen inmiddels hebben verkwanseld en nu hun best doen om de man als lustobject te behagen – daar dienen oprechte feministische moslima’s natuurlijk geen enkele boodschap aan te hebben. Kortom, de vrouwen die nodig uit een patriarchale onderdrukking bevrijd moeten worden, zijn niet de hoofddoekjesdraagsters, maar de seksistisch uitgedoste, mannen behagende Hirsi Ali’s en Cisca Dresselhuyzen.