Spring naar de content

Wageningen Universiteit muilkorft journalist

Het gaat niet goed met het Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR). Althans, dat vindt freelancer Willem Koert. De journalist schreef in het vakblad Elsevier Voedingsmiddelen Industrie een kritische column over het beleid in Wageningen. Zowel talent als bedrijvigheid verdwijnt uit de ‘bodemloze subsidieput’. Hoofdverantwoordelijke is volgens hem collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen. Dat schoot het management van de WUR in het verkeerde keelgat; het sommeert de journalist zich in het vervolg te onthouden van onrechtmatige mededelingen over de WUR. Maar hij houdt zijn rug recht: “Ik heb geen zin om te zwijgen en ik kan en wil niet terug.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Meneer Koert, had u deze stap verwacht van de Wageningen Universiteit?
“Wel een beetje. Sinds 1999 schrijf ik voor het universiteitsweekblad, maar de invloed van het bestuur werd steeds dwingender. Ik vond het niet leuk meer en toen ben ik er uit gestapt. Ik heb mijn column voortgezet op internet en voor het voedselvakblad van Elsevier. Nu proberen ze me nog steeds eronder te krijgen.”

Uw column is geen column, zo luidt de aanklacht.
“De feiten zouden niet kloppen, het gaat erom hoe je ze interpreteert. Zo is een onderzoeksinstituut volgens mij verdwenen. Nou, dat is misschien niet helemaal zo, maar het is niet veel meer dan een juridische constructie dan een onderzoeksinstituut dat het ooit was.”

Heeft u geprobeerd de dialoog aan te gaan?
"Ik heb rector magnificus Martin Kropff in de wandelgangen aangesproken. Ik zei tegen hem dat hij in een openbaar debat moet zeggen dat ik fout zit, maar niet moet procederen, want dat vind ik unfair. Hij keek me aan of ik gek ben. Ik heb geen reactie gekregen van een e-mail aan Dijkhuizen.”

Voelt u zich gemuilkorfd?
“Ik mag toch zeggen wat ik wil? Er gaat heel veel geld om in Wageningen, overheidsgeld. Ik vind niet dat dat goed besteed wordt. Er gebeuren dingen die niet kunnen, daar wil ik op wijzen. Ik heb geen zin om te zwijgen, en ik kan en wil niet terug. Dan maar een rechtszaak.”

HP/De Tijd belde met Simon Vink, de woordvoerder van Aalt Dijkhuizen.

Meneer Vink, waarom reageren jullie op zijn stuk met juridische middelen?
“Wij willen niet dat hij feitelijke leugens willens en wetens blijft verspreiden. We hebben gezegd: ‘vriend hou daar mee op’.”

Koert vindt dat jullie de dialoog uit de weg gaan.
“Hij heeft een e-mailt verstuurd aan Dijkhuizen met ‘Aalt, wat maak je me nou’. Dat is in een zakelijk conflict onvolwassen gedrag. Als hij zegt ‘ik vind dat het slecht gaat met Wageningen UR’, dan had ik er geen bezwaar tegen. Het gaat wel goed met de WUR. Als je discussie wilt, oké. Maar dan wel een eerlijke.”

De column staat nu ook online. Gaat u stappen ondernemen?

“Ah, die pesterij van meneer Koert. Daar gaan we nog even naar kijken. Of we meteen naar de rechter stappen? Daar ga ik niet op in.”

Onderwerpen